Rudolf Unger

Rudolf Unger

* 08. května 1876
† 02. února 1942

Rudolf Unger byl německý učenec a literární historik.
( wikipedia [DE] )

  • Citáty
  • Člověk v mladém věku má málo citu k přírodě, svou radost nachází v lidech. Starý člověk se odtahuje od lidí a žije více v přírodě, zda je to ne tajný pocit toho, že zanechá svět, aby s spojil se zemí?