Robert Owen

Robert Owen citáty

* 14. května 1771 - † 17. listopadu 1858

Owen, Robert

Robert Owen byl britský socialista, průmyslník, myslitel a sociální reformátor.


Každá organizace má přidělen jistý počet pracovních míst, která jsou obsazována naprosto nevyhovujícími osobami.
Člověk se rodí s touhou být šťastný. Tato touha jej doprovází po celý život a obvykle se jí říká sebeláska.
Povaha člověka se vytváří nezávisle na jeho vůli.