Richard Réti

Richard Réti citáty

* 28. května 1889 - † 06. června 1929

Réti, Richard

Richard Réti byl slavný rakouskouherský a posléze československý šachista a skladatel šachových studií, jeden z nejsilnějších šachistů 20. let 20. století.


Šachy byly Capablancův mateřský jazyk.