Prótagorás z Abdér

Prótagorás z Abdér citáty

* 481 př. n. l. - † 410 př. n. l.

Prótagorás

Prótagorás z Abdér byl starořecký řečník a filosof.


Každá otázka má dvě strany.
Mírou všech věcí je člověk – jsoucích, že jsou, a nejsoucích, že nejsou.
Co se týká bohů, nemám žádnou možnost zjistit zdali existují či nikoliv.

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy