Prótagorás z Abdér

Prótagorás z Abdér

* 481 př. n. l.
† 410 př. n. l.

Prótagorás z Abdér byl starořecký řečník a filosof.
( Wikipedia )