Polybios

Polybios

* 203 př. n. l.
† 120 př. n. l.

PolybiosPolybios byl starověký řecký politik a nejvýznamnější historik období helénismu.
( Wikiquote )

  • Citáty
  • Studiem historie se lze nejlépe vzdělat a připravit pro aktivní politický život.