Plinius starší

Plinius starší citáty

* 23 n. l. - † 25. srpna 79

Plinius starší

Gaius Plinius Secundus byl římský válečník a filosof.


Posledním stupněm závisti je nenávist.
Uši se radují z novinek.
Sladké je nicnedělání.
Poněvadž nám není dopřáno žít, zanechejme něco po sobě jako svědectví, že jsme žili.
Rozkazovat se učíme tím, že posloucháme.
Hodně čti, piš, přemýšlej, aby ses uměl vyjádřit až budeš chtít.
Skutečná slává má pozůstávat v konání dělat to, o čem je hodno psát, v psaní zaznamenávat to, co je hodno číst.
Člověk obvykle považuje za nemožné to, co se dosud nestalo.
Jen sehnutý oráč oře rovnou brázdu.
Prvním zákonem přírody je milovat rodiče.
Země je stále připravena sloužit potřebám lidí.
Buď přísný k sobě, ale shovívavý k jiným.
Trpaslík nebude větší, i kdyby se na horu postavil.
Mnoho lidí se bojí o svou pověst, ale málokdo se bojí svého svědomí.
Nejvíce škod působí člověk člověku.
Ne mnoho mužů, mnoho činů.
Lidská přirozenost touží po nových věcech.
Paměť je pro život dobro zcela nepostradatelné.
Ševče, drž se svého kopyta.
Jisté je jen jedno, že totiž jisté není nic.