Pierre-Joseph Proudhon

Pierre-Joseph Proudhon citáty

* 15. ledna 1809 - † 19. ledna 1865

Proudhon, Pierre-Joseph

Pierre-Joseph Proudhon byl francouzský typograf a vzdělanec-samouk, raně socialistický myslitel, který zpopularizoval tvrzení jako „vlastnictví je krádež“ a „Bůh je zlý“. Byl také vůbec prvním, kdo sám sebe nazval anarchistou, naplňuje tak poprvé pojem anarchie pozitivním významem. Je zakladatelem politicko-ekonomického systému, tzv. mutualismu, a teoretikem samosprávy pracujících.


Nejvyšší dovršení společnosti spočívá ve spojení pořádku a anarchie.
Na počátku každého velkého majetku je krádež.
Vlastnictví je krádež!

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy