Pierre-Joseph Proudhon

Pierre-Joseph Proudhon

* 15. ledna 1809
† 19. ledna 1865

Pierre-Joseph Proudhon byl francouzský typograf a vzdělanec-samouk, raně socialistický myslitel, který zpopularizoval tvrzení jako „vlastnictví je krádež“ a „Bůh je zlý“. Byl také vůbec prvním, kdo sám sebe nazval anarchistou, naplňuje tak poprvé pojem anarchie pozitivním významem. Je zakladatelem politicko-ekonomického systému, tzv. mutualismu, a teoretikem samosprávy pracujících.
( Wikiquote )

Citáty z knih