Paul Brunton

Paul Brunton

* 21. října 1898
† 27. července 1981

Paul Brunton byl britský filosof, mystik a cestovatel. Je autorem třinácti knih, z nichž první Tajnosti indické, byla publikována v roce 1934, a poslední, Duchovní krize člověka, v roce 1952. PhDr. Paul Brunton, předložil západnímu světu jógu a meditaci.
( Wikipedia )

 • Citáty
  • Paul Brunton
   Úspěšná meditace je pro člověka vrcholným okamžikem.
   #6247 Paul Brunton
  • Paul Brunton
   Oddělit mysl od těla není normální a obvykle je nežádoucí. Ale osvobodit mysl od tyranie těla je naprosto nutné a lze tomu napomoci pravidelným cvičením meditace.
   #6229 Paul Brunton
  • Paul Brunton
   Bůh nevstoupí do vašeho srdce, pokud není prázdné a tiché.
   #6202 Paul Brunton
  • Paul Brunton
   Držte hlavu, trup a boky, aby odpovídaly centrální linii rovné, vzpřímené páteři.
   (o meditaci, Zápisky Paula Bruntona)
   #5967 Paul Brunton
  • Paul Brunton
   Období meditace má být pevně stanoveno nejen pravidelností, ale také spontánností.
   #5965 Paul Brunton
  • Paul Brunton
   Není lepší čas pro okouzlující chvíli meditace než ten, kdy ubývá světlo.
   #5880 Paul Brunton
  • Paul Brunton
   Nádherná přestávka mezi dnem a nocí, která utišuje rušnost dění a obrací unavené vědomí ke klidu, je dobrá pro meditaci.
   #5704 Paul Brunton
  • Paul Brunton
   Opakující se rytmus mantry může vytrvalou praxí vyvolávat téměř halucinaci.
   #5654 Paul Brunton
  • Paul Brunton
   Udržovat zvyk denní meditace dokud se nenaučíme ji milovat je cestou k úspěchu.
   #5545 Paul Brunton
  • Paul Brunton
   Svět je naše škola duchovního odhalení.
   #5299 Paul Brunton
  • Paul Brunton
   Meditace dosáhne svého nejvyššího cíle, když je nejen hluboká, ale také dlouhá.
   #4796 Paul Brunton
  • Paul Brunton
   Ticho meditace je důstojná záležitost, ale ticho pošetilé prázdné mysli nikoli.
   #3830 Paul Brunton
  • Paul Brunton
   Těžké záclony pomáhají chránit meditační místnost před rušivými zvuky.
   #3660 Paul Brunton
  • Paul Brunton
   Džudo cvičí člověka v soutěžení a boji, kdežto jóga ho cvičí v klidu.
   #3644 Paul Brunton
  • Paul Brunton
   Ti, kdo nejsou schopni provádět meditaci, nejsou schopni stát se filozofy.
   #3614 Paul Brunton
  • Paul Brunton
   Taková meditace vnáší do každého dne sluneční svit.
   #3576 Paul Brunton