Paul Brunton

Paul Brunton citáty

* 21. října 1898 - † 27. července 1981

Brunton, Paul

Paul Brunton byl britský filosof, mystik a cestovatel. Je autorem třinácti knih, z nichž první Tajnosti indické, byla publikována v roce 1934, a poslední, Duchovní krize člověka, v roce 1952. PhDr. Paul Brunton, předložil západnímu světu jógu a meditaci.


Úspěšná meditace je pro člověka vrcholným okamžikem.
Oddělit mysl od těla není normální a obvykle je nežádoucí. Ale osvobodit mysl od tyranie těla je naprosto nutné a lze tomu napomoci pravidelným cvičením meditace.
Bůh nevstoupí do vašeho srdce, pokud není prázdné a tiché.
Držte hlavu, trup a boky, aby odpovídaly centrální linii rovné, vzpřímené páteři.
(o meditaci, Zápisky Paula Bruntona)
Období meditace má být pevně stanoveno nejen pravidelností, ale také spontánností.
Není lepší čas pro okouzlující chvíli meditace než ten, kdy ubývá světlo.
Nádherná přestávka mezi dnem a nocí, která utišuje rušnost dění a obrací unavené vědomí ke klidu, je dobrá pro meditaci.
Opakující se rytmus mantry může vytrvalou praxí vyvolávat téměř halucinaci.
Udržovat zvyk denní meditace dokud se nenaučíme ji milovat je cestou k úspěchu.
Svět je naše škola duchovního odhalení.
Meditace dosáhne svého nejvyššího cíle, když je nejen hluboká, ale také dlouhá.
Ticho meditace je důstojná záležitost, ale ticho pošetilé prázdné mysli nikoli.
Těžké záclony pomáhají chránit meditační místnost před rušivými zvuky.
Džudo cvičí člověka v soutěžení a boji, kdežto jóga ho cvičí v klidu.
Ti, kdo nejsou schopni provádět meditaci, nejsou schopni stát se filozofy.
Taková meditace vnáší do každého dne sluneční svit.

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy