Oscar Wilde

Oscar Wilde

* 16. října 1854
† 30. listopadu 1900

Oscar Fingal O’Flahertie Wills Wilde byl v Anglii působící dramatik, prozaik, básník a esejista irského původu.
( Wikipedia )

 • Citáty | Životopis
 • Vždy odpouštějme svým nepřátelům, nic je nedokáže víc rozzuřit.
  Život je krásné divadlo, žel repertoár nestojí za nic.
  Láska je mocnější než jakákoliv síla a moudřejší než filozofie.
  Doporučovat chudým, aby byli šetrní, je nejen groteskní, ale přímo urážlivé. Je to, jako bychom hladovějícího nabádali, aby méně jedl.
  Tragika žen: časem se velmi podobají svým matkám. Tragika mužů: že se svým matkám podobat nezačnou.
  Morálka je většinou jen pósa, kterou přijímáme vůči osobám, jež nemůžeme vystát.
  Děti začínají tím, že své rodiče milují, později je odsuzují a jen zřídkakdy, pokud vůbec, jim odpouštějí.
  Každý úspěch, jehož dosáhneme, nám udělá nepřítele. Chceme-li být oblíbeni, musíme být průměrní.
  Jen dva druhy lidí jsou opravdu okouzlující: ti kteří vědí úplně všechno, a ti co nevědí vůbec nic.
  Nikde se nelze nudit tak výborně jako v rodinném kruhu.
  Kdykoli člověk udělá něco dokonale hloupého, udělá to vždycky z nejušlechtilejších pohnutek.
  Láska už není v módě. Zabili ji básníci. Napsali toho o ní tolik, že lidé už na lásku nevěří. Nepřekvapuje mě to. Pravá láska totiž trpí a mlčky snáší utrpení.
  Láska je nenasytná. Dosáhne štěstí a chce ráj.
  Tajemství života není v tom, co nevidíme, nýbrž v tom, co vidíme.
  Kdo se zamiluje sám do sebe nebude mít žádného soka.
  Jsme dnes natolik vzdělaní, že nás už nic kromě šťastného manželství nemůže překvapit.
  Žádná psychologie nedokáže ženu vysvětlit; z toho také pramení její síla. Muže lze zkoumat, ženu lze jen obdivovat.
  Ze všeho nejraději mluvím o ničem - je to totiž jediná věc, o které opravdu něco vím.
  Ztratit jednoho z rodičů je velká smůla, ale ztratit oba, to už je opravdu opovážlivá lehkomyslnost.
  V Anglii nemá vzdělání naštěstí vůbec žádný vliv.
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 »