Oscar Wilde

Oscar Wilde citáty #3

* 16. října 1854 - † 30. listopadu 1900

Wilde, Oscar

Oscar Fingal O’Flahertie Wills Wilde byl v Anglii působící dramatik, prozaik, básník a esejista irského původu.


Láska je mocnější než jakákoliv síla a moudřejší než filozofie.
Doporučovat chudým, aby byli šetrní, je nejen groteskní, ale přímo urážlivé. Je to, jako bychom hladovějícího nabádali, aby méně jedl.
Tragika žen: časem se velmi podobají svým matkám. Tragika mužů: že se svým matkám podobat nezačnou.
Morálka je většinou jen pósa, kterou přijímáme vůči osobám, jež nemůžeme vystát.
Děti začínají tím, že své rodiče milují, později je odsuzují a jen zřídkakdy, pokud vůbec, jim odpouštějí.
Každý úspěch, jehož dosáhneme, nám udělá nepřítele. Chceme-li být oblíbeni, musíme být průměrní.
Jen dva druhy lidí jsou opravdu okouzlující: ti kteří vědí úplně všechno, a ti co nevědí vůbec nic.
Nikde se nelze nudit tak výborně jako v rodinném kruhu.
Kdykoli člověk udělá něco dokonale hloupého, udělá to vždycky z nejušlechtilejších pohnutek.
Láska už není v módě. Zabili ji básníci. Napsali toho o ní tolik, že lidé už na lásku nevěří. Nepřekvapuje mě to. Pravá láska totiž trpí a mlčky snáší utrpení.
Láska je nenasytná. Dosáhne štěstí a chce ráj.
Tajemství života není v tom, co nevidíme, nýbrž v tom, co vidíme.
Kdo se zamiluje sám do sebe nebude mít žádného soka.
Jsme dnes natolik vzdělaní, že nás už nic kromě šťastného manželství nemůže překvapit.
Žádná psychologie nedokáže ženu vysvětlit; z toho také pramení její síla. Muže lze zkoumat, ženu lze jen obdivovat.
Ze všeho nejraději mluvím o ničem - je to totiž jediná věc, o které opravdu něco vím.
Ztratit jednoho z rodičů je velká smůla, ale ztratit oba, to už je opravdu opovážlivá lehkomyslnost.
V Anglii nemá vzdělání naštěstí vůbec žádný vliv.
Mladí lidé si myslí, že peníze jsou to nejdůležitější na světě. Když zestárnou, vědí to jistě.
Láska by měla odpouštět všechny hříchy, jen ne hříchy vůči sobě.

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy