Oscar Wilde

Oscar Wilde

* 16. října 1854
† 30. listopadu 1900

Oscar Fingal O’Flahertie Wills Wilde byl v Anglii působící dramatik, prozaik, básník a esejista irského původu.
( Wikipedia )

 • Citáty | Životopis
 • Kdo má tak málo fantazie, že své lži musí opírat o důkazy měl by raději rovnou mluvit pravdu.
  Láska vdaných žen je na světě to nejcennější, ale jejich manželé to nevědí.
  Jen lidé povrchní nesoudí podle zevnějšku.
  Požehnáni budiž ti, kteří nemají co říci a drží zobák.
  Mluvte s každou ženou, jako byste ji miloval, a s každým mužem, jako byste se nudil. Zanedlouho vás budou považovat za člověka s dokonalým taktem.
  V životě jsou jen dvě tragédie. Jedna je nedostat to, co chceme. A ta druhá, dostat to.
  Udílet rady je vždy chybou, ale dáš-li dobrou radu, nebude ti nikdy odpuštěno.
  Lze odpustit člověku když dělá něco neužitečného, pouze když se tomu nesmírně obdivuje.
  Náklonností jsem Francouz, národností Ir, násilím Angličanů přinucen, abych se vyjadřoval jazykem Shakespeara.
  Vlastní chyby nazýváme zkušenostmi.
  Když je dílo dokončeno, má svůj vlastní nezávislý život a může odevzdat docela jiné poselství, než bylo vloženo v jeho rty.
  Nemusíte mě chválit ani obviňovat; úplně stačí, když mi budete rozumět.
  Zkušeností nazýváme jednoduše své chyby a omyly.
  Ženy byly stvořeny aby byly milovány, ne proto aby byly chápány.
  Manžel - ten, kdo pomáhá své ženě řešit problémy, které by nikdy neměla, kdyby si ho nevzala.
  Svou přirozenou inklinací i vlastní volbou jsem oddán zahálce.
  Štěstí ženatého muže záleží na ženách, se kterými se neoženil.
  Nikdy si dobré rady nenechávám pro sebe, ihned je dávám dál. To je taky to jediné co se s nimi dá dělat.
  Všechno, čím někdo vyniká, získává mu nepřátele. Člověk musí být zcela průměrný aby byl oblíben.
  To ryzí zlato svého života, jež nám ženy dávají, vždycky požadují nazpět v drobných.
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 »