Órigenés

Órigenés

* 185
† 253

Órigenés, řecký církevní učitel a teolog, byl nejznámějším a nejvýznamnějším představitelem alexandrijské školy.
( Wikiquote )

Citáty z knih

  • Citáty
  • Jedinou příležitostí, jak být očištěn od hříchu, je křest.
    Nevěsta Kristova jest duše křesťana - to jest původní a pravé učení Ježíše Krista .
    Bez přestání se modlí ten, kdo spojuje modlitbu s prací a své dobré dílo s modlitbou. Jen tímto způsobem můžeme uskutečnit příkaz modlit se bez přestání.
    Písmo, jež je do poslední tečky inspirované, poskytuje klíč k porozumění tajemstvím života.