Novalis

Novalis

* 02. května 1772
† 25. března 1801

Novalis, vlastním jménem Georg Friedrich Philipp Freiherr von Hardenberg byl německý básník a prozaik.
( Wikiquote )

Citáty z knih

 • Citáty
 • Právě pro jednoduchost svých základních zákonů je morálka v praxi tak těžká.
  Být člověkem je umění!
  Víra je síla nepřímo konající zázraky. Vírou mohu v každém okamžiku učinit zázrak pro sebe - a často i pro druhé, pokud mají ve mne víru… Pravá víra je zaměřena jen k věcem jiného světa. Víra je počitek procitání a působení a cítění v jiném světě.
  Dítě je láska, která se stala viditelnou.
  Básník rozumí přírodě lépe než učenecká hlava.
  Opojení smyslů se má k lásce jako spánek k životu.
  Tam, kde jsou děti, je zlatý věk.
  Nepravda má z vyššího hlediska ještě jednu horší stránku než tu obvyklou. Je základem klamného světa, základem nerozpojitelného řetězu bloudění a zmatení.
  Když uvidíš obra, prohlédni si nejprve pozici slunce, aby to nebyl jenom stín trpaslíka.
  Měním-li se, mění se svět.
  Láska nám bere čas a čas lásku.
  Charakter je plně utvářená vůle.
  Úplně se nebudeme chápat nikdy. Ale budeme a můžeme daleko více než chápat.
  Každé slovo je zaklínadlo, jakého ducha zavoláš, takový se ti objeví.
  Každý oblíbený předmět představuje středobod jednoho ráje.
  Muž je lyrický, žena epická, manželství dramatické.