Neville Goddard

Neville Goddard

* 19. února 1905
† 01. října 1972

Neville Goddard byl vlivným propagátorem spirituálního učení.
( Wikipedia [RO] )

  • Citáty
  • Můžete používat svoji fantazii jako moc změnit aktuální situaci, ale je to jako kouř, který se časem ztratí.
    Naučte se používat sílu představivosti s láskou k druhým, protože člověk se pohybuje směrem ke světu, kde všechno je výsledkem představivosti.
    Místo pohledu na Bibli jako historický záznam starověkých civilizací, nebo biografie Ježíše se na Bibli dívám jako na psychologické drama, odehrávající se v lidském vědomí.
    Dnes v noci si ve své mysli přehrej své zážitky ze dne tak, jak by sis přál, aby se stalo, prociť si to, jakoby se to skutečně stalo. Tím postupně změníš sled budoucích událostí.