Napoleon Hill

Napoleon Hill

* 26. října 1883
† 08. listopadu 1970

Napoleon Hill byl americký autor, který byl jedním z prvních producentů moderního žánru literatury věnované osobnímu úspěchu.
( Wikipedia )

 • Citáty | Životopis | Knihy
 • Základem vytrvalostí je silná vůle.
  Slabá touha přináší slabé výsledky, právě tak jako malý oheň dává malé teplo.
  Mějte oči otevřené a uši nastražené - a ústa zavřená, chcete-li si pěstovat návyk rozhodovat se pohotově.
  Příroda začíná v člověku mezi třiceti a čtyřiceti uvádět lásku a sex v soulad.
  Samotná láska nebo sex sám o sobě manželské štěstí nepřinesou.
  Mysl, které není vštípen smysl pro peníze, je spontánně zachvácena smyslem pro chudobu.
  Víte-li co chcete, určitě toho dosáhnete.
  Většina nápadů je nedonošených a potřebuje, aby do nich někdo vdechl život v podobě konkrétních plánů na jejich bezprostřední realizaci.
  Nedostatek vytrvalosti je jednou z hlavních příčin nezdaru.
  Ovládnutí mysli je výsledkem sebekázně a zvyku. Buď svou mysl ovládáte vy, anebo ona ovládá vás.
  Každý člověk stává tím čím je svým dominantním myšlenkám a touhám.
  Nerozhodnost je semeništěm strachu!
  Vymýšlení výmluv, kterými zdůvodňujeme své neúspěchy, je národní kratochvílí.
  Každému činu předchází myšlenka.
  Člověk zabývající se myšlenkami destruktivní povahy poškozuje svou schopnost tvořivé imaginace.
  Úzkost je stav mysli založený na strachu.
  Za odvahu nevěřit v pověry byli muži a ženy upalováni na hranici.
  Nejběžnější slabostí všech lidských bytostí je bezpochyby zvyk nechávat svou mysl otevřenou negativním vlivům jiných lidí.
  Na horních příčkách žebříku není nikdy tlačenice.
  Výchozím bodem cesty k bohatství je touha.
  « 1 2 3 4 5 6 »