Napoleon Hill

Napoleon Hill

* 26. října 1883
† 08. listopadu 1970

Napoleon Hill byl americký autor, který byl jedním z prvních producentů moderního žánru literatury věnované osobnímu úspěchu.
( Wikipedia )

 • Citáty | Životopis | Knihy
 • Člověk, který miluje opravdově, nemůže nikdy úplně prohrát.
  Nejhorší nepřátelé úspěchu jsou nerozhodnost, pochybování a strach.
  Strach z kritiky je často silnější než touha po úspěchu.
  Chudoba se drží lidí, kteří se s ní smířili, tak jako peníze vyhledávají toho, kdo je cílevědomě přitahuje.
  Příroda se od svých pevně stanovených zákonů nikdy neodchyluje. Některé její zákony však jsou natolik nepochopitelné, že budí zdání "zázraku".
  Láska, zamilovanost a sex jsou všechno emoce schopné vybičovat lidi k vrcholným výkonům.
  Všichni jsme řízeni silami, které jsou nepostřehnutelné a nepostižitelné.
  Silná vůle a touha, jsou-li spojeny ve správné kombinaci, tvoří nepřemožitelný pár.
  Láska, sex a romantika jsou stranami věčného trojúhelníku geniality, z něhož se rodí úspěch.
  Lidé s malými nebo povrchními znalostmi se vyznačují tím, že se snaží dělat dojem, že mnoho vědí. Takoví lidé obvykle mluví příliš mnoho a jen málo poslouchají.
  Stimulantem mysli je jakýkoli podnět, který buď dočasně nebo trvale zvýší intenzitu myšlenky.
  Většina lidí, kteří jsou sraženi na kolena, už nikdy nevstane.
  Nerozhodnost je špatný zvyk, který si často neseme s sebou už od dětství.
  Pravá moudrost se obvykle projevuje skromností a mlčením.
  Neříkej světu, co chceš udělat, udělej to.
  MYSLI! ..a vydělej peníze..
  V lásce by nemělo být zklamání, a nebylo by ho, kdyby lidé rozuměli rozdílu mezi citem lásky a pohlavním pudem.
  Štěstí je dělat, nikoliv vlastnit.
  Vytrvalost je stav mysli, a proto ji lze rozvíjet.
  Bez touhy žádných výsledků nedosáhneme.
  « 1 2 3 4 5 6 »