Napoleon Bonaparte

Napoleon Bonaparte

* 15. srpna 1769
† 05. května 1821

Napoleon I. Bonaparte byl francouzský vojevůdce a státník, císař v letech 1804–1814 a 1815. Narodil se na Korsice do rodiny nepříliš zámožného příslušníka úřednické šlechty.
( Wikipedia )

 • Citáty | Životopis
 • Ve svém postavení nalézám šlechetnosti jen u sběře, již jsem zanedbával, a podlost u šlechty, kterou jsem vytvořil.
  Co je to za lidi? To jsou Skythové!
  (15.9.1812, při požáru Moskvy v Kremlu)
  Oproti jedné ženě, která nás inspiruje k něčemu dobrému, jsou jich stovky, které nám vnukají hlouposti.
  Jsem voják, dítě revoluce, vyšlý z lůna lidu. Nestrpím, aby mě někdo urážel jako nějakého krále.
  Co je jméno císaře? Slovo jako každé jiné. Kdybych se před budoucnost nemohl postavit s jinými tituly než je tento, vysmála by se mi do očí.
  Cítím, že jsem hnán za cílem, který neznám. Až ho dosáhnu, postačí atom, aby mě srazil.
  Tak oni si myslí, že už nejsme vojáky od Slavkova.
  (1809 před bitvou u Wagramu)
  Mám pouze jedinou vášeň, jedinou milenku, Francii. Spím s ní. Ona se mi nikdy nezpronevěřila.
  Láska má mnoho tváří.
  Já nejsem tak nešťastný jako ti, kdo jsou připoutáni k mému osudu.
  (1817, na Svaté Heleně)
  Rakovina - to je Waterloo, které se dostalo dovnitř.
  S neschopností rakouských generálů je nutno počítat jako se strategickou veličinou.
  Tato válka musí být poslední.
  (1806, po porážce Pruska)
  Komu je horko, ať si rozepne kabát.
  (rada vojákům v bitvě u Slavkova)
  Člověk nemá přátel, jen jeho úspěch je má.
  (po bitvě u Waterloo)
  Ubohý Marmont, uvrhl své jméno navždy do bláta! Bude nešťastnější než já.
  (1814, po Marmontově zradě)
  Stačí říct bojoval jsem u Slavkova a každý musí odpovědět - hle, hrdina!
  (z proslovu k vojsku po bitvě u Slavkova, 1805)
  Víme, že cizoložství není jev nijak vzácný, nýbrž zcela obvyklý - je to věc dobré pohovky.
  Nejjednodušší pohyby na bojišti jsou nejlepší. Bude mě možno vinit z ukvapenosti, ze zdlouhavosti nikdy.
  Příroda tomu chtěla, aby ženy byly našimi otrokyněmi ... ony jsou naším vlastnictvím, ne my jejich. Patří nám, stejně jako stromy plodící ovoce patří sadaři. Co je to za šílenou myšlenku požadovat rovnoprávnost pro ženy. Ženy nejsou nic jiného, než stroje na výrobu dětí.
  « 1 2 3 4 5 6 »