Napoleon Bonaparte

Napoleon Bonaparte

* 15. srpna 1769
† 05. května 1821

Napoleon I. Bonaparte byl francouzský vojevůdce a státník, císař v letech 1804–1814 a 1815. Narodil se na Korsice do rodiny nepříliš zámožného příslušníka úřednické šlechty.
( Wikipedia )

 • Citáty | Životopis
 • Bourboni se ničemu nenaučili a nic nepochopili. Jsou nepoučitelní. Jen blázen dělá stejnou chybu dvakrát.
  Nikdo jiný, jen já sám jsem příčinou svého pádu. Byl jsem svým hlavním nepřítelem, strůjcem svých neštěstí. Chtěl jsem příliš mnoho obejmout.
  Který člověk by se nechtěl dát ubodat dýkami, aby před tím byl Caesarem?
  Nemůžeme se zastavit. Znáte mou armádu? To je vřed, který by mne zničil, kdybych mu přestal poskytovat potravu.
  Ti lidé se museli zbláznit. Chtějí, abych vyklidil Itálii, a nejsou schopni mě vytlačit z Moravy!
  (1805, před bitvou u Slavkova)
  Po dráze, kterou jsem prošel, při mých myšlenkách do budoucna bylo nutné, aby můj pochod a mé úspěchy měly v sobě něco nadpřirozeného.
  Nebudu-li za čtrnáct dní v Londýně, musím být v polovině listopadu ve Vídni.
  (27.8.1805)
  Sláva je pomíjivá, ale nejasnost je navždy.
  Pro mě je nesmrtelnost duše památka, kterou zanecháváme v paměti lidí.
  Čím je člověk větší, tím méně musí mít vůle, závisí na událostech a okolnostech... Prohlašuji se za největšího otroka z lidí. Můj pán je bez citu, tím pánem je přirozenost věcí.
  (5.4.1821, měsíc před svou smrtí)
  Velká ctižádost je vlastností velké povahy.
  Chůvy v Anglii v roce 1805 strašili malé děti, když budou zlobit tak si pro ně přijde Bony (Napoleon).
  V Evropě je mnoho králů a jen málo z nich si zaslouží, aby nebyli svrhnutí.
  (1788, ve svých 19ti letech)
  Neštěstí ještě nejistá tíží nás často mnohem víc než neštěstí, která se již snesla na naše hlavy - to proto, že v obraznosti stejně jako v matematice je síla neznámého nezměřitelná.
  Vojáci, čtyřicet století se na vás dnes dívá z výše těchto pyramid!
  (1798)
  Králi neapolský, jděte se podívat, je-li už prostřeno k obědu!
  (svému švagrovi Muratovi po bitvě u Slavkova)
  Vy zloději, ničemo, bezectný chlape, vy byste prodal i vlastní matku! Nikdy jste nestál v bitevní linii a takto vydáváte na smrt nevinné. Jste jen výkal v punčochách!
  (28.1.1809, po odhalení Talleyrandovy zrady)
  Ve Francii je příliš mnoho ústředního vlivu, chtěl bych méně síly v Paříži a více v každé obci.
  Dobrá, nemohu být všude!
  Arcola, Marengo a Slavkov - toť granit - zub času zde nic nezmůže.
  (1818)
  « 1 2 3 4 5 6 »