Mircea Eliade

Mircea Eliade

* 09. března 1907
† 22. dubna 1986

Mircea Eliade byl rumunský historik, filosof a religionista. Zabýval se symbolismem v náboženství i obecně. Hovořil plynně rumunsky, francouzsky, anglicky, italsky a německy. Slušně ovládal hebrejštinu, sanskrt a perštinu.
( Wikipedia )

  • Citáty
  • Úzkost z nicoty našeho života je srovnatelná s úzkostí týkající se smrti.
    Symbol odhaluje určité aspekty reality - nejhlubší - které vzdorují všem prostředkům poznání.