Michel Quoist

Michel Quoist

* 18. června 1921
† 18. prosince 1997

 • Citáty - Životopis
 • Člověk nepotřebuje mnoho zavazadel, aby se mohl vydat na cestu života. Stačí milovat.
  Láska je povznášejícím, ale náročným dobrodružstvím. Vždyť od milujícího vyžaduje, aby svou touhu po přijímání neustále proměňoval v touhu dávat.
  V okamžiku smrti budeme zkoušeni z lásky. Pokud zkoušku složíme, budeme navěky žít v lásce.
  Milovat znamená zapomenout na sebe a přiblížit se k druhým.
  Milovat může popřípadě znamenat trpět i celý život. Kéž by ti, kdo se rozhodují milovat, uvažovali o tom dřív, než se zasnoubí.
  Jestli chceš žít, nenechávej si svůj život pro sebe. Život musí dosahovat k jiným břehům a zavlažovat jiné země.
  Bůh je radost, a když se odevzdáš Bohu, odevzdáš se radosti.
  Láska nechává trpět, protože po hříchu milovat znamená dát se ukřižovat pro druhého.
  Oddáváš-li se jen tělem, brzo je prohlédneš a budeš si přát jiné.
  Žít znamená milovať.
  Jestliže ses oženil se svým snem, jednal jsi jako nedospělý. To vyčítej leda sám sobě a neobviňuj svého partnera, že není takový, jak sis ho představoval.
  Začni tím, že odpustíš svému partnerovi, protože jsi mu nikdy neodpustil, že není takový, jaký sis ho představoval.
  Láska přináší utrpení, vždyť poté co existuje hřích, milovat znamená nechat se pro druhého ukřižovat.
  Láska je povznášejícím, ale těžkým dobrodružstvím, protože od toho, kdo miluje, vyžaduje namáhavé úsilí proměnit touhu.
  Jakkoliv dlouho trvá již vaše manželství, nejste a nikdy nebudete úplně svoji. Musíte se zasnubovat každého dne.
  Láska je množství projevených "ano", vymezujících život mezi množstvím "ne".
  Manželé, kteří se rozejdou, ničí své děti, trhají i sami sebe, ale rozesnoubit se nemohou.
  Pokud dáváš s myšlenkou: "Dostanu něco na oplátku", nedostaneš nic. Jen pokud dáváš a nečekáš nic zpět, dostaneš všechno.
  Milovat znamená vyjít ze sebe a rozlétnout se k druhým.
  Jestliže obdarováváš s myšlenkou: "Dostanu něco na oplátku", nedostaneš nic. Jenom tehdy, když dáváš a nečekáš nic zpět, dostaneš všechno.
  1 2 »