Martin Luther

Martin Luther

* 10. listopadu 1483
† 18. února 1546

Martin Luther byl německý teolog, kazatel a reformátor, zakladatel protestantismu, autor řady duchovních, politických, pedagogických spisů, církevních písní a překladů. Jeho nejvýznamnějším dílem je překlad Bible do němčiny.
( Wikiquote )

 • Citáty | Životopis
  • Martin Luther
   Kdo vůbec nemiluje víno, ženy ani zpěv, zůstává po celý život hlupákem.
   Martin Luther #6796
  • Martin Luther
   Nic se nezapomíná pomaleji než urážka a rychleji než dobrodiní.
   Martin Luther #6729
  • Martin Luther
   Otálení a chvat jsou dvě sice protichůdné, avšak neužitečné vlastnosti.
   Martin Luther #6670
  • Martin Luther
   Pro nás se to nazývá a je to smrt, když zemřeme, ale pro Boha je to spánek - tak tichý, že tišší už být nemůže.
   Martin Luther #6582
  • Martin Luther
   Ale děvka ďáblova, rozum, ta krásná běhna, přichází, a chce být chytrá, myslí si, že to, co říká, pochází z Ducha svatého; kdo nám pak pomůže? Ani právník či lékař, ani král či císař. Neboť je to největší děvka, kterou ďábel má.
   (17. ledna 1546, poslední kázání ve Wittenbergu)
   Martin Luther #6547
  • Martin Luther
   Zatímco jsi žil, byl jsem ti morem. Až budeš umírat, budu ti smrtí.
   Martin Luther #6355
  • Martin Luther
   Pohleď na zázrak! Evangelium spěchá do Pruska tryskem, zatímco v horním a dolním Německu ho s hněvem haní a odmítají.
   (Z dopisu sambijskému biskupovi Georgu von Polentz napsanému poté, co tento přednesl první evangelické kázání v Prusku.)
   Martin Luther #5939
  • Martin Luther
   Až dosud nevěda učil jsem a zastával jsem všechny zásady Jana Husa. Všichni, zkrátka, jsme nevědomky husité, ano sám Pavel a Augustin jsou doslova husité.
   Martin Luther #5918
  • Martin Luther
   Člověk, který se modlí, je silnou zdí a pevností církve, je to velká křesťanská zbraň.
   Martin Luther #5719
  • Martin Luther
   Můj hněv je hněvem Božím.
   Martin Luther #5662
  • Martin Luther
   Odpověď na otázku: „Co dělal Bůh předtím, než stvořil svět?“ Seděl v křoví a řezal pruty, aby dal na zadek těm, kdo kladou takové otázky.
   Martin Luther #5584
  • Martin Luther
   Hudba je nejlepší umění. Zahání smutek.
   Martin Luther #4684
  • Martin Luther
   Být hříšník a silně hřešit, ale ještě pevněji věřit a radovat se v Kristu.
   Martin Luther #3919
  • Martin Luther
   Víno je silné, král je silnější, ženy jsou ještě silnější, ale pravda je nejsilnější.
   Martin Luther #3379
  • Martin Luther
   Křesťané by neměli být nazýváni mrtvými, ale spícími lidmi, a smrt by už neměla být nazývána smrtí, ale spánkem - hlubokým a bezesným.
   Martin Luther #3311
  • Martin Luther
   Ničeho se nebojím, protože nic nemám.
   Martin Luther #3074
  • Martin Luther
   Kdybych věděl, že zítra bude konec světa, ještě dnes bych šel a zasadil jabloň.
   Martin Luther #2872
  • Martin Luther
   Máme-li děti vychovávat, je třeba abychom se také stali dětmi.
   Martin Luther #2655
  • Martin Luther
   Logika je ďáblova děvka.
   Martin Luther #2573
  • Martin Luther
   Nepravda je jako sněhová koule: čím déle se valí, tím je větší.
   Martin Luther #2487
  1 2 »