Marie-Louise von Franz

Marie-Louise von Franz

* 04. ledna 1915
† 17. února 1998

Marie-Louise von Franz byla švýcarská psycholožka, dlouholetá spolupracovnice Carla Gustava Junga.
( Wikipedie )

 • Citáty
  • Marie-Louise von Franz
   V oblasti mytologie jsme zemí symbolických motivů my, jednotliví lidé.
   Marie-Louise von Franz #23896 Psychologický výklad pohádek
  • Marie-Louise von Franz
   Všechny staré mýty, které jsme dostali od našich předků, jsou řečí mrtvých.
   Marie-Louise von Franz #23865 Mýtus a psychologie
  • Marie-Louise von Franz
   Jakmile nějaký psychicky fenomén dosáhne extrému, začne nejprve skrytě, později však v rostoucí míře manifestovat opačnou kvalitu.
   Marie-Louise von Franz #23825 Mýtus a psychologie
  • Marie-Louise von Franz
   Stejně jako matka bývá strom často ženského rodu, ale představuje zároveň i otce, protože strom je falický symbol.
   Marie-Louise von Franz #23788 Psychologický výklad pohádek
  • Marie-Louise von Franz
   V nevědomí je čas i prostor relativní.
   Marie-Louise von Franz #23756 Psychologický výklad pohádek
  • Marie-Louise von Franz
   Když je konstelována podstatná nová zkušenost, mívá sklon přijít zvnějšku i zevnitř. Tento jev pak nazýváme synchronicitou.
   Marie-Louise von Franz #23721 Mýtus a psychologie
  • Marie-Louise von Franz
   Pohádka stojí mimo kulturní a rasové rozdíly.
   Marie-Louise von Franz #23676 Psychologický výklad pohádek
  • Marie-Louise von Franz
   Většina primitivních, poloprimitivních a dokonce vysoce rozvinutých kultur, až na několik výjimek, věří v nějakou podobu posmrtného života.
   Marie-Louise von Franz #23648 Mýtus a psychologie
  • Marie-Louise von Franz
   Řeč pohádek se jeví jako mezinárodní jazyk celého lidstva - všech dob, ras i kultur.
   Marie-Louise von Franz #23608 Psychologický výklad pohádek
  • Marie-Louise von Franz
   Účelem mumifikace je propůjčit zemřelého kvalitu věčného života a božství; je zbožštěním a zvěčněním osobnosti, ale každý krok se provádí dokonale konkrétně.
   Marie-Louise von Franz #23590 Mýtus a psychologie
  • Marie-Louise von Franz
   Zážitek je osobní tajemství a člověk nechce, aby sním ostatní nakládali opovržlivě.
   Marie-Louise von Franz #23559 Psychologický výklad pohádek
  • Marie-Louise von Franz
   Interpretace je zatemněním původního světla, které v mýtu září.
   Marie-Louise von Franz #23526 Psychologický výklad pohádek
  • Marie-Louise von Franz
   Myši často symbolicky představují duše mrtvých nebo ježibaby.
   Marie-Louise von Franz #23474 Psychologický výklad pohádek
  • Marie-Louise von Franz
   Mumifikace představuje úžasnou konkretizaci fenoménů, které jsou obecně - zkoumáme-li jiné náboženství – vnímány spíše jako neviditelné patřící k neviditelné říši.
   Marie-Louise von Franz #23435 Mýtus a psychologie
  • Marie-Louise von Franz
   Egyptské náboženské texty udivují svou obrovskou poetickou a emocionální výrazovou silou.
   Marie-Louise von Franz #23407 Mýtus a psychologie
  • Marie-Louise von Franz
   Ve středověku, když někdo nevěděl, kudy se vydat, když na křižovatce nevěděl, jak dál, nebo neměl žádný určitý plán, vzal obvykle pírko, foukl do něj a šel tím směrem, kam jej odnesl vítr. Bylo to velice rozšířené orákulum.
   Marie-Louise von Franz #23372 Psychologický výklad pohádek
  • Marie-Louise von Franz
   V každé kultuře lze nalézt světový názor s centrálním božským obrazem, který tuto kulturu ovládá.
   Marie-Louise von Franz #23342 Psychologický výklad pohádek
  • Marie-Louise von Franz
   Všechny mýty krouží kolem jednoho tajemství – které nikdy nedokážeme vyřešit – nebo ho symbolickým způsobem popisují: Proč existuje vědomí a proč vědomí vzešlo z nevědomí, nebo vždy s tím, co dnes nazýváme nevědomím, souviselo a vždy v něm existovalo.
   Marie-Louise von Franz #23300 Mýtus a psychologie
  • Marie-Louise von Franz
   Vítr symbolizuje v náboženské a mytologické souvislosti většinou ducha.
   Marie-Louise von Franz #23271 Psychologický výklad pohádek
  • Marie-Louise von Franz
   Pera symbolizují myšlenky nebo fantazie.
   Marie-Louise von Franz #23242 Psychologický výklad pohádek
  1 2 3 »