Prorok Mání

Prorok Mání

* 14. dubna 216
† 26. února 277

Mání byl perský / íránský prorok, zakladatel manicheismu - gnostického učení pozdní antiky.
( Wikipedia )

  • Citáty
  • Je to Bůh, kdo má moc...
    Nikdy nebyly napsány, ani zjeveny knihy, které by se rovnaly těm, které jsem napsal.
    Hleďte na mě a bažte se mne, Děti mé, neboť, jako tělo, vás nyní opustím.