Howard Phillips Lovecraft

Howard Phillips Lovecraft

* 20. srpna 1890
† 15. března 1937

Howard Phillips Lovecraft byl americký básník a spisovatel.
( Wikiquote [EN] )

 • Citáty
 • Šílenství sedlá hvězdný vítr...
  Alchymie přírody proměňuje lesní krajinu v jedinou jásavou a téměř jednolitou zelenou masu.
  Většina lidstva má příliš omezený duševní rozhled na to, aby trpělivě a inteligentně zvažovala ony izolované jevy, jež vidí a pociťuje pouze psychicky citlivá menšina a jež leží mimo hranice běžné zkušenosti.
  Lidé vyznačující se širším intelektem vědí, že mezi skutečným a neskutečným neexistuje žádná ostrá hranice.
  Bádání v temné propasti je podle mně tím nejpronikavějším způsobem okouzlení.
  Mám za to, že tou nejmilosrdnější věcí na světě je neschopnost lidské mysli uvést do souvztažnosti veškerý svůj obsah.
  Modrá, zelená, šedá, bílá nebo černá, hladká, rozcuchaná nebo hornatá, oceán není mlčenlivý.
  Žijeme na poklidném ostrůvku nevědomosti uprostřed černých moří nekonečna a neočekává se, že se budeme vydávat daleko od břehů.