Lobsang Rampa

Lobsang Rampa

* 08. dubna 1910
† 25. ledna 1981

Lobsang Rampa byl pseudonym britského spisovatele jménem Cyril Hoskin, který ve svých knihách tvrdil, že je reinkarnace tibetského lámy. Popisoval esoterické praktiky Tibetu.
( Wikipedia [EN] )

 • Citáty - Knihy
 • Vždycky se nevyplácí volit si cestu pohodlnou a snadnou.
  Hata jóga nás učí ovládat čistě fyzické tělo neboli „nástroj”, jak ho nazýváme.
  Hlava je z hlediska relaxace zřejmě tou nejdůležitější částí těla.
  Dopátrat se minulých životů je možné.
  Člověku je málo platné, když se uvolní tělesně, ale setrvává v napětí duševním.
  Umírání je pouhé opouštění naší staré a prázdné schránky a znovuzrození do lepšího světa.
  V duchovním světě neexistuje čas - „čas” je čistě fyzikální pojem, a tak máme případy, kdy se nám zdá, že dlouhé a spletité sny se odehrají ve zlomku vteřiny.
  Z příliš mnoha věcí si lidé v minulosti tropili posměch, aby se později ukázalo, že jsou pravdivé a proveditelné. Telefon, rozhlas, televize, létání a mnoho dalších.
  Součástí naší víry je, že pravděpodobné budoucí události lze předpovědět.
  Člověk, neboli jeho duch, je věčný.
  Jinde existují mnohem vyšší formy života, které nesvrhují atomové bomby.
  Praktická zkušenost je totiž mnohem lepším učitelem než steré vyprávění!
  Všichni, kteří se narodí, musejí zemřít.
  Smrt je zrození.
  Samády jóga vede k nejvyššímu osvícení a umožňuje člověku nahlédnout do smyslu a řádu věcí přesahujících pozemský život.
  Laja jóga učí být pánem své mysli a spadá sem mimo jiné i schopnost natrvalo si zapamatovat, co člověk jednou četl nebo slyšel.
  V okamžiku smrti je v hlavě plamen životní síly uhašen.
  Rádža jóga člověka připravuje k nadsmyslovému vnímání a moudrosti.
  Kam vkročí lidé ze Západu, tam přijde i válka!
  Čím vyšší hodnost, tím více je člověk služebníkem.
  « 1 2 3 4 »