Květoslav Minařík

Květoslav Minařík

* 20. února 1908
† 04. července 1974

Květoslav Minařík byl český jogín a mystik.
( Wikipedia [EN] )

 • Citáty
  • Květoslav Minařík
   Jóga je nauka, jejíž podklad je psychologický, fyziologický a fyzikální.
   Květoslav Minařík #22860 Spása
  • Květoslav Minařík
   Jóga je nauka o spojení člověka s kvalitami nadfyzického vesmíru na psychické úrovni; znamená pozitivní mentální úsilí, jehož tendence a působení směřuje k materiálním složkám bytí, a proto by vlastně neměla být zařazována do mystiky.
   Květoslav Minařík #22843 Spása
  • Květoslav Minařík
   Věda není vždycky vědou; bývá také vírou opírající se o fetiše, jimiž jsou neúplné poznatky skutečnosti.
   Květoslav Minařík #22830 Spása
  • Květoslav Minařík
   Za jógina se může prohlásit každý blázen.
   Květoslav Minařík #22817 Spása
  • Květoslav Minařík
   Hmota je oděvem ducha.
   Květoslav Minařík #22799 Spása
  • Květoslav Minařík
   Askeze – ovšem správná – přivede člověka nejprve k evidentnímu zjištění, že budoucnost od přítomnosti není oddělena smrtí, a teprve potom mu udělí filozofické poznání příčin.
   Květoslav Minařík #22783 Spása
  • Květoslav Minařík
   Bytost je skupenství nábojů, jejichž siločáry jsou ustavičně měněny impulsy, které vznikají vědomými a mentálními vztahy a připomínkami.
   Květoslav Minařík #22766 Spása
  • Květoslav Minařík
   Bytost je gravitační jednotka v silném gravitačním poli.
   Květoslav Minařík #22751 Spása
  • Květoslav Minařík
   Z prosté víry v Boha často vůbec nepochází mnoho dobrého.
   Květoslav Minařík #22732 Spása
  • Květoslav Minařík
   Spása není výsledkem složení zbraní na místě, ale výsledkem vnitřních transmutací a transfigurací, převádějících chemicky se tvořící esence těla v elektrický potenciál, který se musí projevit jako kinetická energie.
   Květoslav Minařík #22714 Spása
  • Květoslav Minařík
   Nůž chirurga není posledním nástrojem, jehož pomocí lze zjistit nebo nezjistit existenci principů podmiňujících život.
   Květoslav Minařík #22695 Spása
  • Květoslav Minařík
   Náboženství je v podstatě vědecký systém, který se zabývá problematikou života a smrti, tedy přesně tímtéž jako přírodní vědy.
   Květoslav Minařík #22471 Spása
  • Květoslav Minařík
   Funkcionální problematika tělesného života, jejíž tajemství se dnes hledá chemologicky, může být odhalena pouze pomocí psychických nástrojů.
   Květoslav Minařík #22051 Spása
  • Květoslav Minařík
   Nůž chirurga nestačí na to, aby očím člověka odhalil existenci nebo neexistenci života.
   Květoslav Minařík #22048 Spása
  • Květoslav Minařík
   Ovládnutím niterných vznětů získáme schopnost nadprůměrného postřehování.
   Květoslav Minařík #7360
  • Květoslav Minařík
   Duševním sebeovládáním je možno rozšiřovat poznání, které vzniká z dokonalých postřehů.
   Květoslav Minařík #7164
  • Květoslav Minařík
   Neblahé předtuchy, jakož i klamné vidiny, vzbuzují v člověku strach.
   Květoslav Minařík #6944
  • Květoslav Minařík
   Postřehování v mezích obecného smyslového vnímání je podmíněno roztříštěním mysli.
   Květoslav Minařík #6851
  • Květoslav Minařík
   Nehybnost tělesná (při cvičení) a psychická (neustálá) je dokonalou sebevládou.
   Květoslav Minařík #6551
  • Květoslav Minařík
   Člověk postřehuje pravou podstatu skutečnosti do té míry, do jaké je schopen postřehovat Prapodstatu stvoření.
   Květoslav Minařík #6377
  « 1 2 3 4 »