Květoslav Minařík

Květoslav Minařík

* 20. února 1908
† 04. července 1974

Květoslav Minařík byl český jogín a mystik.
( Wikipedia [EN] )

 • Citáty
  • Květoslav Minařík
   Uvědomění je funkcí vědomí.
   Květoslav Minařík #23186 Spása
  • Květoslav Minařík
   Vědomí je nejvyšší kvalita vesmíru.
   Květoslav Minařík #23169 Spása
  • Květoslav Minařík
   Skutečnost sama je vždy pouhé relativum a my o ní víme jen to, co se o ní domýšlíme.
   Květoslav Minařík #23155 Spása
  • Květoslav Minařík
   Je-li celý svět mechanismem bez duše, jsme jím i my, a proto nemáme právo chovat se jako jeho páni.
   Květoslav Minařík #23139 Spása
  • Květoslav Minařík
   Světy, označované za duchovní, jsou abstraktní jen ze zorného pole smyslů asi tak jako paprsky za červenou nebo fialovou čarou. Jinak je jejich podklad solidně vibrační, ale jen ve vlastní oktávě.
   Květoslav Minařík #23129 Spása
  • Květoslav Minařík
   Žijeme ve světě, o němž víme, že je světem skutečností, pouze na základě dohody, již jsme uzavřeli se sebou samými.
   Květoslav Minařík #23118 Spása
  • Květoslav Minařík
   Nevíme, zda z absolutního hlediska tento svět nejsou kvanta nezformované energie, jakési netvárné svazky, které se co chvíli rozplývají v nicotě.
   Květoslav Minařík #23103 Spása
  • Květoslav Minařík
   Mystická nauka stanoví, jaké postoje má člověk k světu zaujmout; to, zda uvidí bohy nebo čerty, často závisí jen na postojích.
   Květoslav Minařík #23092 Spása
  • Květoslav Minařík
   Bůh je personifikovaným souborem vysokých mravních kvalit.
   Květoslav Minařík #23084 Spása
  • Květoslav Minařík
   Je povinností vědy připojit k mechanice morálku, jinak bude stále pracovat k všeobecnému prokletí.
   Květoslav Minařík #23074 Spása
  • Květoslav Minařík
   Duševní život je stejně jako všechny ostatní životní projevy výsledkem měnícího se napětí, které má vždy charakter elektromagnetický.
   Květoslav Minařík #23059 Spása
  • Květoslav Minařík
   Lidé stále více holdují duševnímu pohodlí, které nesnižuje, nýbrž přímo sráží elektrovitální potenciál našeho bytí až k nule.
   Květoslav Minařík #23047 Spása
  • Květoslav Minařík
   Nepříjemnosti jsou často hnacími momenty pro řešení životních problémů.
   Květoslav Minařík #23031 Spása
  • Květoslav Minařík
   Veškerá skutečnost je pouhou neskutečností.
   Květoslav Minařík #23016 Spása
  • Květoslav Minařík
   Vesmír se všemi jevy je pouze tím, co si o něm myslíme.
   Květoslav Minařík #22989 Spása
  • Květoslav Minařík
   Svět je oblastí relativních jevů.
   Květoslav Minařík #22972 Spása
  • Květoslav Minařík
   Pečlivou analýzou lze hmotu poznat jako skupenství nebo kvantum nábojů, které má vždy charakter elektromagnetický.
   Květoslav Minařík #22954 Spása
  • Květoslav Minařík
   Fyzika v problému gravitace žádné médium mezi dvěma tíhovými faktory neuznává; tvrdí jednoduše, že když tu jsou dvě hmotná tělesa, je tu vždy i gravitace, aniž je třeba něčeho dalšího, co by tuto gravitaci vysvětlovalo.
   Květoslav Minařík #22938 Spása
  • Květoslav Minařík
   Já sám jsem jógin a názorově mahájánista. To znamená, že jsem svou empirii v psycho-fyziologické oblasti založil na dobře vyvinutém sebepozorování, jehož pomocí jsem vyprostil vědomí ze sítě bytí, z nití, jimiž je vědomí bytostí obvykle poutáno.
   Květoslav Minařík #22924 Spása
  • Květoslav Minařík
   Člověk, který touží po poznání, obrátí pozornost k tělu jakožto skutečnosti, již identifikují smysly.
   Květoslav Minařík #22907 Spása
  « 1 2 3 4 »