Květoslav Minařík

Květoslav Minařík

* 20. února 1908
† 04. července 1974

Květoslav Minařík byl český jogín a mystik.
( Wikipedia [EN] )

 • Citáty
 • Ovládnutím niterných vznětů získáme schopnost nadprůměrného postřehování.
  Duševním sebeovládáním je možno rozšiřovat poznání, které vzniká z dokonalých postřehů.
  Neblahé předtuchy, jakož i klamné vidiny, vzbuzují v člověku strach.
  Postřehování v mezích obecného smyslového vnímání je podmíněno roztříštěním mysli.
  Nehybnost tělesná (při cvičení) a psychická (neustálá) je dokonalou sebevládou.
  Člověk postřehuje pravou podstatu skutečnosti do té míry, do jaké je schopen postřehovat Prapodstatu stvoření.
  Dokonalým vyhlazením jemných vzruchů dobýváme vítězství nad vlastní psychickou přirozeností.
  Bohové jsou personifikací vysokých psychických emanací, kdežto démoni zase emanací nízkých a pomalých.
  Povznesená a od pozemských zájmů oproštěná mysl přenáší vědomí do vysokých sfér bytí, čistoty a porozumění.
  Vesmír je velká iluze. Kdyby nebylo prostoru, oné podezřelé dimenze empirického světa, byla by tato iluze průhlednější.