Konstantin I. Veliký

Konstantin I. Veliký

* 27. února 274
† 23. května 337

Konstantin I. Veliký byl římským císařem a vládcem celé římské říše.
( Wikipedia )

  • Citáty
    • Konstantin I. Veliký
      Se znamením Chí-Ró (Kristův monogram) zvítězíme.
      Konstantin I. Veliký #11054