Kleobulos

Kleobulos

* 574 př. n. l.
† 538 př. n. l.

Kleobúlos z Lindu byl řecký básník, jeden ze sedmi mudrců Řecka.
( Wikipedia [EN] )

  • Citáty
  • Pokud mluvíš o svém nepříteli, pomysli, že příjde čas, kdy bude tvým přítelem
    V štěstí se nevyvyšuj, a jseš-li se v nesnázích, neponižuj se.