Karl Marx

Karl Marx

* 05. května 1818
† 15. března 1883

Karl Heinrich Marx, dříve uváděn také jako Karel Marx byl německý filosof, politický publicista, kritik klasické ekonomie a teoretik dělnického hnutí, socialismu a komunismu.
( Wikiquote )

 • Citáty
 • Být radikální znamená uchopit věc u kořene. Kořenem člověka je však člověk sám.
  Umění je nejvyšší radostí, kterou člověk dává sám sobě.
  Poslední slova jsou pro hlupáky, kteří toho ještě neřekli dost.
  Historie všech dosud existujících společností je historií třídních bojů.
  Zkušenosti nám ukázaly, že nejšťastnější je ten, kdo přinesl štěstí největšímu počtu lidí.
  Statistika - první politická věda! Poznal jsem hlavu člověka, jestliže vím, kolik je na ní vlasů.
  Sebeemancipace pracujících musí být aktem těchto pracujících samotných.
  Nevědomost je démon a obávám se, že ještě způsobí mnoho tragédií.
  Místo toho, abychom žili pro práci, pracujeme, abychom se uživili!
  Jen ten národ je svobodný, který nebere svobodu jiným národům.
  Jací jsou lidé, taková je i diskuse.
  Náboženské utrpení je současně výrazem skutečného utrpení a protestem proti skutečnému utrpení. Náboženství je vzdychem utlačeného tvora, srdcem světa bez srdce a duší podmínek bez duše. Je opiem lidstva!
  Největším životním nebezpečím pro každou bytost je, že ztrácí sebe samu. Proto je nesvoboda vlastním smrtelným nebezpečím pro člověka.
  Rozvod není nic jiného než prohlášení: toto manželství je zemřelé manželství, jeho existence je jen zdání a klam.
  Dočasné odloučení je dobré… i věže se zdají zblízka přikrčené, kdežto malé a všední věci příliš narůstají, pozorujeme-li je bez odstupu. I s city je tomu tak.
  Právo je vůle vládnoucí třídy povýšená na zákon.
  Komunismus nezbavuje žádného muže možnost moci si přisvojit produkty společnosti, vše, co dělá, je, aby ho zbavil moci podmanit si práci druhých prostřednictvím tohoto přivlastnění.
  Byrokracie miluje iracionálnost.