Karl Barth

Karl Barth citáty

* 10. května 1886 - † 10. prosince 1968

Barth, Karl

Karl Barth byl švýcarský protestantský teolog, iniciátor a vůdčí osobnost tzv. dialektické teologie (zvané též teologie krize či teologie Slova). Řada autorů jej považuje za nejvýznamnějšího a nejvlivnějšího teologa 20. století.


Láska neklade otázky, láska dává odpovědi.
Láska musí mít stále před očima to, čím se vyznačuje společný manželský život, totiž oddanost, výlučnost a stálost; a musí se o to zřetelně a upřímně usilovat. Jinak to není láska.
Evangelium začíná žít teprve tam, kde křesťané stojí vedle jiných a vyznávají: my jsme ještě mnohem bezbožnější, viníky jsme my, my v církvi. Nebylo by v Evropě zpohanštělých davů, kdyby tu byla skutečná církev.
Radost je nejjednodušší forma vděčnosti.
Ježíš nám nedává recepty, které ukazují cestu k Bohu jako ostatní učitelé náboženství. On sám je cesta.
Smích je nejbližší věc k Boží milosti.

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy