Kara Mustafa

Kara Mustafa

* 1634
† 25. prosince 1683

Kara Mustafa Paša byl osmanským generálem a velkovezírem.
( Wikiquote )