Joseph Sieber Benner

Joseph Sieber Benner citáty

* 03. ledna 1872 - † 24. září 1938

Benner, Joseph Sieber

Joseph Sieber Benner byl americký spisovatel používající techniku automatického psaní.


Myslet znamená tvořit.
Tvé pochybnosti a obavy pocházejí pouze z osobnosti a nebudou-li odstraněny, povedou pouze k neúspěchu a zklamání.
Kdo je to, jenž způsobuje, aby se poupě rozvinulo v květ?
Buď tichý! --- a POZNEJ --- že JÁ JSEM --- Bůh.
Neboj se smrti, neb nemá moci nad tebou.
Nemáš ničeho než to, co jsi.
Každá omezená víra jest mylná.
Nemůžeš dosáhnout své zralosti dříve než do ní dorosteš.
Jsi tím, čemu věříš, že jsi.
Zítřek se postará o své věci.
Strach jest nedostatek důvěry.
Všechny věci jdou z nitra navenek.
Každá věc, každá okolnost, každá událost, která se někdy uskutečnila, byla nejprve ideou v mysli.
Všechny věci byly stvořeny slovem, a nic z toho, co bylo stvořeno, nebylo vytvořeno beze slova.
Pravda jest tak velká, že i odraz její slávy by tě osvítil.
Dobro a zlo nemají skutečnou existenci.
Nepoužité zlato není bohatstvím.
Štěstí bude tě neustále provázeti tou měrou, jakou je vydáváš.
Ty, který jsi obdržel, musíš dávat. Ty, který jsi byl oživen, se musíš stát oživovatelem.
Veškeré síly podřizují se inspiračnímu slovu ústy druhých pronesenému.

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy