Joseph Sieber Benner

Joseph Sieber Benner

* 03. ledna 1872
† 24. září 1938

Joseph Sieber Benner byl americký spisovatel používající techniku automatického psaní.
( Wikipedia )

 • Citáty
  • Joseph Sieber Benner
   Myslet znamená tvořit.
   Joseph Sieber Benner #14512
  • Joseph Sieber Benner
   Tvé pochybnosti a obavy pocházejí pouze z osobnosti a nebudou-li odstraněny, povedou pouze k neúspěchu a zklamání.
   Joseph Sieber Benner #14360
  • Joseph Sieber Benner
   Kdo je to, jenž způsobuje, aby se poupě rozvinulo v květ?
   Joseph Sieber Benner #14292
  • Joseph Sieber Benner
   Buď tichý! --- a POZNEJ --- že JÁ JSEM --- Bůh.
   Joseph Sieber Benner #14246
  • Joseph Sieber Benner
   Neboj se smrti, neb nemá moci nad tebou.
   Joseph Sieber Benner #14099
  • Joseph Sieber Benner
   Nemáš ničeho než to, co jsi.
   Joseph Sieber Benner #13854
  • Joseph Sieber Benner
   Každá omezená víra jest mylná.
   Joseph Sieber Benner #13718
  • Joseph Sieber Benner
   Nemůžeš dosáhnout své zralosti dříve než do ní dorosteš.
   Joseph Sieber Benner #13688
  • Joseph Sieber Benner
   Jsi tím, čemu věříš, že jsi.
   Joseph Sieber Benner #13676
  • Joseph Sieber Benner
   Zítřek se postará o své věci.
   Joseph Sieber Benner #13656
  • Joseph Sieber Benner
   Strach jest nedostatek důvěry.
   Joseph Sieber Benner #13628
  • Joseph Sieber Benner
   Všechny věci jdou z nitra navenek.
   Joseph Sieber Benner #13615
  • Joseph Sieber Benner
   Každá věc, každá okolnost, každá událost, která se někdy uskutečnila, byla nejprve ideou v mysli.
   Joseph Sieber Benner #13605
  • Joseph Sieber Benner
   Všechny věci byly stvořeny slovem, a nic z toho, co bylo stvořeno, nebylo vytvořeno beze slova.
   Joseph Sieber Benner #13590
  • Joseph Sieber Benner
   Pravda jest tak velká, že i odraz její slávy by tě osvítil.
   Joseph Sieber Benner #13571
  • Joseph Sieber Benner
   Dobro a zlo nemají skutečnou existenci.
   Joseph Sieber Benner #13554
  • Joseph Sieber Benner
   Nepoužité zlato není bohatstvím.
   Joseph Sieber Benner #13538
  • Joseph Sieber Benner
   Štěstí bude tě neustále provázeti tou měrou, jakou je vydáváš.
   Joseph Sieber Benner #13519
  • Joseph Sieber Benner
   Ty, který jsi obdržel, musíš dávat. Ty, který jsi byl oživen, se musíš stát oživovatelem.
   Joseph Sieber Benner #13501
  • Joseph Sieber Benner
   Veškeré síly podřizují se inspiračnímu slovu ústy druhých pronesenému.
   Joseph Sieber Benner #13482
  1 2 »