Joseph Murphy

Joseph Murphy

* 20. května 1898
† 16. prosince 1981

Joseph Murphy byl irský spisovatel a průkopník pozitivního myšlení.
( Wikipedia [EN] )

 • Citáty - Životopis
 • Chudoba není žádná ctnost nebo zásluha, ale pouze jedna z mnoha duševních nemocí.
  Nenávist lidi rozděluje a láska spojuje.
  Vždy existuje odpověď, vždy existuje řešení pro každý problém!
  Nedostatek spánku způsobuje často slabou paměť a špatnou tělesnou kondici.
  Kdo prosí o chléb, nedostane kámen.
  Přání a modlitba jsou jedno a totéž.
  Negativní myšlenky přinášejí neúspěch, zklamání a neštěstí.
  Podvědomí reaguje na každou myšlenku s citlivostí přesného měřicího přístroje.
  Sugesce druhých nemají žádnou jinou moc a sílu než tu, kterou jim sami dáte prostřednictvím osobního přesvědčení.
  Změňte způsob myšlení a změníte svůj osud!
  Zdraví je normální stav. Nemoc je anomální. Všemu stvořenému je dán princip harmonie.
  Závistivé myšlenky mají katastrofální účinky. Škodíte tak sami sobě.
  Bohatství samo štěstí nepřináší.
  Zákon života je identický se zákonem víry.
  Podvědomí vytvořilo vaše tělo a je schopno i léčit neduhy.
  Vaše vlastní podvědomí vám nabídne řešení pro každý problém a skrývá příčinu každého účinku.
  Nejhlubší vrstvy podvědomí skrývají nekonečnou moudrost a nekonečnou moc.
  Člověk nemůže odpustit sám sobě, pokud nejprve neodpustí druhým.
  Přejte svým bližním totéž, co přejete sobě. To je klíč k harmonickým mezilidským vztahům.
  Člověk zmítaný nenávistí, závistí nebo jinými negativními pocity je chorý na duchu i na duši a je v rozporu s harmonií univerza.
  « 1 2 3 4 5 »