John Herschel

John Herschel

* 07. března 1792
† 11. května 1871

Sir John Frederick William Herschel byl anglický vědec, astronom a matematik.
( wikiquote [EN] )

  • Citáty
  • Jsou-li si dva jevy velmi důkladně a nápadně podobné, a je-li současně příčina jednoho z nich zřejmá, bude stěží možné nesouhlasit s podobnou příčinou i druhého jevu, i když jako taková není jasně viditelná.
    Sebeúcta je základem všech ctností.