John Fitzgerald Kennedy

John Fitzgerald Kennedy

* 29. května 1917
† 22. listopadu 1963

John Fitzgerald Kennedy, neformálně označovaný jako JFK byl 35. prezident USA (1961-1963).
( Wikiquote )

 • Citáty
 • Rozhodli jsme se letět na Měsíc… Chceme letět na Měsíc a dokázat ještě víc. Ne proto, že je to snadné, ale právě proto, že je to obtížné.
  Společným úsilím naší planetu zachráníme nebo společným úsilím zahyneme v plamenech jejího ohně, ale zachránit jí můžeme a zachránit jí musíme. Tím si zasloužíme věčný dík lidstva a, jako nositelé pochodně míru, věčné požehnání Boha.
  Všichni svobodní lidé, všude kde žijí, jsou občany Berlína. A proto i já, jako svobodný člověk jsem hrdý, že můžu říct: Ich bin ein Berliner. Jsem také Berlíňan.
  Politická strana se udrží na špici pouze vnitřním růstem. Potlačování nových proudů uvnitř strany znamená úpadek a politickou sebevraždu.
  Jedině pokud budeme mít nade vši pochybnost dostatek zbraní, budeme si moci být nade vši pochybnost jisti, že je nikdy nepoužijeme.
  Svět nebyl určen k tomu, aby byl vězením, v němž člověk čeká na jeho popravu.
  Národ, který si již není vědom občanské odvahy svých předků, kteří se v minulosti osvědčili, nedisponuje žádným vlastním sebevědomím. Prostě zapomněl sám sebe.
  Prohrané volby neznamenají pouze porážku kandidujícího senátora. Může to mít i nedozírné následky pro rodinu kandidáta, jejíž životní úroveň a jistota přímo závisí na jeho schopnostech umět vyhrávat.
  Změna je pravidlo života. Ti, kteří se dívají pouze na minulost a přítomnost, s jistotou minou budoucnost.
  Musíme použít čas jako nástroj, ne jako gauč.
  Federální rozpočet může a měl by být nástrojem prosperity a stability, nikoliv odrazujícího zotavení.
  Svoboda s sebou nese mnoho obtíží a demokracie není dokonalá. Ale nikdy jsme nemuseli postavit zeď, abychom udrželi lidi uvnitř - abychom jim zabránili odejít.
  Úsilí a odvaha nestačí bez účelu a směru.
  « 1 2 3