Člověk s materiálním bohatstvím, ani ten, který má bohaté znalosti a víru, nikdy nepozná nic jiného než tmu a bude šířit nepokoj a utrpení. Jiddu Krišnamurtí
Ctnostný člověk je spravedlivý a ten nikdy nemůže pochopit, co je to pravda. Jiddu Krišnamurtí
Není měřítkem zdraví dokázat se přizpůsobit těžce nemocné společnosti. Jiddu Krišnamurtí