Jaromír John

Jaromír John

  • Citáty
  • Pravdě se přiblížíme jen potud, pokud se vzdálíme od života.
    Jsou ženy, které můžeme milovati, pouze jsou-li nepřítomny.
    Jedna z největších chyb, jichž se v životě dopouštíme, spočívá v tom, že se necháme ovládat teoriemi, zatímco k právům života jsme slepí.
    Člověk by měl málo mluvit s lidmi a velmi mnoho se sebou samým.
    Přítel dříve umdlí ve chvále než nepřítel v urážkách.