Jan Polabský

Jan Polabský citáty

* 1851 - † 1908

Polabský, Jan

Jan Polabský byl český spisovatel.


Dobrému nikdy není pozdě, ani půl minuty před smrtí ne.
Rodiče své proklínat nemáme a nesmíme, i kdyby nás byli sebe více svou "láskou" zkazili, nikdy.
Nejlepší vlastností člověka jest, že se může mýlit.
Přátelství jest nejkrásnější výkvět na keři lásky.
Hudba počíná písní, a písní má končit. Co páše více, jest nesmysl.
Práce jest modlitba.
Poznání člověka není vlastně tak příliš těžké; podívaš se mu na boty: Kdo nenosí dobré a pohodlné boty, není jistě celým mužem.
Člověka dělá teprve cit.
Absolutní na tom božím světě jest pouze věčnost; nemá začátku, ni konce, nemá přerušení. Vše ostatní jest relativní.
I pravda jest taková, tak jako ta žula.
Charakter, individualita člověka tvoří jeho vady.
Sotva která jiná slabost lidská spáchala tolik a tak velkého zla na světě, jako ješitnost.
Není to nejhorší stránkou soudního řádu, že velí slyšení obžalovaného.
Na pravé ruce nemá muž nikdy nosit rukavici. Pravou rukou muž pracuje, pravici podává příteli, pravou rukou fackuje holomky. Proto má být pravá ruka vždy bez rukavice a hezky silná.
Náboženství si musí každý člověk utvořiti sám; kdo to nedovede, ten nedovede též býti skutečně zbožným, - kdyby byl třeba tím neb oním papežem.
Kdo vůbec chce lidi poznávat, jim až do žaludku vidět, ten musí dříve úplně sama sebe poznat.
Největším mudrcem na světě jest, tuším, novorozeně.
K šilhavému neměj nikdy plnou důvěru, - a kdo koktá, ten jistě nedovede přesně logicky myslet.
Evropa proto tak hluboce morálně klesla, protože sledovala ve všem učení římské, a nenaučila, nechtěla se naučiti moudrosti Hellenské.
Člověk jest jak dravé zvíře: cítí se jen celým, dokud má drápy a zuby celé a ostré. Jakmile mu kus té hmotné síly ubude, jest zlomena i jeho duševní síla, - a čím bývala tato mohutnější, tím slabším, ochromenějším se cítí - a dle toho jedná nápotom.

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy