Jakub Arbes

Jakub Arbes

* 12. června 1840
† 08. dubna 1914

Jakub Arbes byl český spisovatel a novinář.
( Wikiquote )

  • Citáty
  • Fantazie je to, čím se člověk liší od živočichů.
    Jen ten v pravdě žije, kdo život zasvětí snaze a práci.
    Chlubně bijeme se v prsa, že věk náš jest věkem osvěty a pokroku - a miliony bližních žijí v tuposti zvířecké.
    Koho museli do školy pohlavkovat, jak dorostl, hned se stal přítelem a podporovatelem školy.