Jaggi Vasudev

Jaggi Vasudev citáty #2

* 03. září 1957

Vasudev, Jaggi

Jaggi Vasudev, běžně známý jako Sadhguru, je indický jogín, mystik a filantrop.


Jak se budou cítit lidské bytosti, tak se bude mít i celá společnost.
Osvícení se nikdy jen tak nepřihodí. Je tu pořád. Sadhanu děláte jen proto, abyste ho viděli a ne vytvářeli božství ve své duši. Jediné, co byste vyprodukovali, by bylo vaše ego.
Vedle rozměru těla a mysli existuje ještě jiný rozměr, na který bychom se měli zaměřit.
Duševno není opuštění života jako takového. Duševno je stát se živ na té nejvyšší možné úrovni, nejen na povrchu, ale i ve svém jádře.
Víra není něco, co můžete nějakým způsobem pěstovat.
Hata yoga je způsob práce s tělem, způsob disciplinování těla, očištění těla, přípravy těla k vyšším úrovním energie.
Do jaké míry vnímáte svět, do takové míry jste živ.
To, co nazýváte stvořením, je jen energií. Vše je ta samá energie.
Stejně jako je mnoho barev duhy výsledkem jednoho čistého světla, tak i světová náboženství jsou reprezentací jednoho božského stvoření.
Vůdce je ten, který zkouší šance osudu velké masy lidí.
Naše životy se stanou krásnými ne protože jsme perfektní, ale protože dáváme srdce do toho, co děláme.
Právě teď je největší záhubou lidstva to, že pracují jen ku prospěchu svých omezených individualistických ambicí.
Proč jste tak lakomí když se jedná o vaše touhy a přání? Proč nebýt více šlechetný? Proč nemít nekonečná přání?
Stromy a lidé jsou v důvěrném vztahu. To, co vydechují, my vdechujeme a to, co vydechujeme, vdechují.

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy