Hérodotos

Herodot citáty


V míru synové pohřbívají otce, ale ve válce otec pohřbívá své syny.
Lidské štěstí nikdy nezůstává dlouho na jednom místě.
Za velká provinění existují velké tresty od bohů.
Muži věří svým uším méně než svým očím.
Vyprávím, co jsem slyšel.
Poměry jsou pány lidí, ne lidé pány poměrů.
Celý Egypt je darem blahodárného Nilu.

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy