Hermes Trismegistos

Hermes Trismegistos citáty

* 2026 před n.l.

Trismegistos, Hermes

Hermes Třikrát veliký neboli Hermes Trismegistos byl starověký hermetický filosof.


Ticho je ohromným prospěchem. Z hojnosti řečí nijaký užitek.
Světlo musí zvítězit a temnota a noc budou ze Světla vyhoštěny.
Nikdy nenásleduj Temných Bratří. Vždy buď dítětem Světla.
Všechno, co existuje, je jen jinou formou toho, co není.
Znalost přináší moudrost a moudrost je síla.
Mystérium je jen skrytá vědomost.
Klíč k světům v tobě se dá najít jen vevnitř.
Vše, co existuje, přichází ze Světla, a Světlo přichází ze VŠEHO.
Ó člověče, že daleko v budoucnosti, život a smrt bude v jednotě se Vším.
Moudrost je v temnotě ukrytá.
V celém vesmíru je jen Jedna moudrost.
Věz, že VŠE je VŠÍM věčně.
Devět je propletených dimenzí, a Devět cyklů prostoru. Devět je rozptýlení vědomí, a Devět světů vevnitř světů.
Po všechny věky existovala vědomost; nikdy se nezměnila, byť byla pochována v temnotě; nikdy se neztratila, byť člověkem zapomenutá.
Slunce je symbol Světla, které září na konci tvé cesty.
Věz, že vždy, když Světlo zaplní tvé bytí, temnota se pro tebe co nevidět ztratí.
Hledej a poznej, že Čas je tajemstvím, pomocí kterého se můžeš osvobodit od tohoto prostoru.
Tvá Duše žije v otroctví spoutána strachem, který tě drží v zajetí.
Podívej se nahoru, anebo se podívej dolů, najdeš to samé.
Temnota spoutává Duši.