Hermes Trismegistos

Hermes Trismegistos

* 2026 před n.l.

Hermes Třikrát veliký neboli Hermes Trismegistos byl starověký hermetický filosof.
( Wikipedia )