Hérakleitos

Hérakleitos citáty

* 540 př. n. l. - † 480 př. n. l.

Hérakleitos

Hérakleitos z Efesu byl řecký předsókratovský filosof, rodák z Efesu.


Pravda je až na dně studny, která nevysychá.
Muž, který se opije, je veden nedospělým dítětem (dítětem uvnitř).
Slunce - denně nové.
Naše žití je smrt jiných a žití jiných je naše smrt.
Věci, které lze vidět, slyšet a znát - takových já si nejvíce cením.
Ohněm se mění všechno a vším se mění oheň, tak jako zlato za zboží a zboží za zlato.
Protikladné - shodné.
...Ostatním lidem však zůstává skryto, co činí, když bdí, tak jako zapomínají, co dělají, když spí.
Vepři se těší více z hnoje nežli z čisté vody.
Očištují se marně krví jsouce poskvrněni.
Moře je voda nejčistší i nejšpinavější, pro ryby pitná a prospěšná, pro lidi nepitná a zhoubná.
Je třeba, aby filosofičtí mužové byli velmi dobře znalí velmi mnoha věcí.
Efesané si zaslouží, aby všichni dospělí byli usmrceni a zanechali město nedospělým.
Ti, kdo neumějí naslouchat, neumějí ani mluvit.
Ti nejlepší si místo všeho vybírají jedno, nehynoucí slávu místo pomíjivosti; mnozí však se sytí jako dobytek.
Neučenost je lepší skrývat.
Pro bdící je svět jeden a společný, ale každý ze spících se obrací k vlastnímu.
Bohu je všechno krásné a dobré a řádné; lidem ale připadá něco neřádné, něco žádné.
Je-li třeba, je zápas oním společným, a právo je sporem, a všechno vzniká sporem, i podle onoho potřebného.
Oheň, který přichází, všechno tříbí a odhalí.