Hérakleitos citáty

* 540 př. n. l. - † 480 př. n. l.

Hérakleitos

Hérakleitos z Efesu byl řecký předsókratovský filosof, rodák z Efesu.


Ti nejlepší si místo všeho vybírají jedno, nehynoucí slávu místo pomíjivosti; mnozí však se sytí jako dobytek.
Neučenost je lepší skrývat.
Pro bdící je svět jeden a společný, ale každý ze spících se obrací k vlastnímu.
Bohu je všechno krásné a dobré a řádné; lidem ale připadá něco neřádné, něco žádné.
Je-li třeba, je zápas oním společným, a právo je sporem, a všechno vzniká sporem, i podle onoho potřebného.
Oheň, který přichází, všechno tříbí a odhalí.
Jsme a nejsme, do stejné vody vstupujeme a nevstupujeme.
Věčná je jenom změna.
Vše plyne.
Z neladně roztroušených věcí - nejkrásnější harmonie.
To jedno moudré - vědět, že důmysl, byť jakýkoliv, řídí všechno skrze vše.
Lidská mínění jsou dětské hračky.
Všem lidem patří poznávání sebe sama a uvažování.
Kdyby štěstí spočívalo v příjemnostech těla, pokládali bychom voly za šťastné, když najdou k žrádlu vikev.
Psi štěkají právě na toho, koho neznají.
Všechno se pohybuje a nic netrvá.
Oči jsou přesnější svědkové než uši.
Nejkratší cesta k věhlasu je stát se dobrým.
Uvažovat - největší zdatnost a moudrost.
Přes společný, jsoucí logos mnozí žijí, jako když mají své vlastní vědomí.