Hérakleitos

Hérakleitos

* 540 př. n. l.
† 480 př. n. l.

Hérakleitos z Efesu byl řecký předsókratovský filosof, rodák z Efesu.
( Wikiquote )

Citáty z knih

 • Citáty - Životopis
 • Pravda je až na dně studny, která nevysychá.
  Muž, který se opije, je veden nedospělým dítětem (dítětem uvnitř).
  Slunce - denně nové.
  Naše žití je smrt jiných a žití jiných je naše smrt.
  Věci, které lze vidět, slyšet a znát - takových já si nejvíce cením.
  Ohněm se mění všechno a vším se mění oheň, tak jako zlato za zboží a zboží za zlato.
  Protikladné - shodné.
  ...Ostatním lidem však zůstává skryto, co činí, když bdí, tak jako zapomínají, co dělají, když spí.
  Vepři se těší více z hnoje nežli z čisté vody.
  Očištují se marně krví jsouce poskvrněni.
  Moře je voda nejčistší i nejšpinavější, pro ryby pitná a prospěšná, pro lidi nepitná a zhoubná.
  Je třeba, aby filosofičtí mužové byli velmi dobře znalí velmi mnoha věcí.
  Efesané si zaslouží, aby všichni dospělí byli usmrceni a zanechali město nedospělým.
  Ti, kdo neumějí naslouchat, neumějí ani mluvit.
  Ti nejlepší si místo všeho vybírají jedno, nehynoucí slávu místo pomíjivosti; mnozí však se sytí jako dobytek.
  Neučenost je lepší skrývat.
  Pro bdící je svět jeden a společný, ale každý ze spících se obrací k vlastnímu.
  Bohu je všechno krásné a dobré a řádné; lidem ale připadá něco neřádné, něco žádné.
  Je-li třeba, je zápas oním společným, a právo je sporem, a všechno vzniká sporem, i podle onoho potřebného.
  Oheň, který přichází, všechno tříbí a odhalí.
  1 2 3 »