Hérakleitos

Hérakleitos

* 540 př. n. l.
† 480 př. n. l.

Hérakleitos z Efesu byl řecký předsókratovský filosof, rodák z Efesu.
( Wikiquote )

 • Citáty | Životopis
  • Hérakleitos
   Pravda je až na dně studny, která nevysychá.
   Hérakleitos #12154
  • Hérakleitos
   Muž, který se opije, je veden nedospělým dítětem (dítětem uvnitř).
   Hérakleitos #12117
  • Hérakleitos
   Slunce - denně nové.
   Hérakleitos #12079
  • Hérakleitos
   Naše žití je smrt jiných a žití jiných je naše smrt.
   Hérakleitos #12049
  • Hérakleitos
   Věci, které lze vidět, slyšet a znát - takových já si nejvíce cením.
   Hérakleitos #12009
  • Hérakleitos
   Ohněm se mění všechno a vším se mění oheň, tak jako zlato za zboží a zboží za zlato.
   Hérakleitos #11955
  • Hérakleitos
   Protikladné - shodné.
   Hérakleitos #11887
  • Hérakleitos
   ...Ostatním lidem však zůstává skryto, co činí, když bdí, tak jako zapomínají, co dělají, když spí.
   Hérakleitos #11850
  • Hérakleitos
   Vepři se těší více z hnoje nežli z čisté vody.
   Hérakleitos #11789
  • Hérakleitos
   Očištují se marně krví jsouce poskvrněni.
   Hérakleitos #11735
  • Hérakleitos
   Moře je voda nejčistší i nejšpinavější, pro ryby pitná a prospěšná, pro lidi nepitná a zhoubná.
   Hérakleitos #11710
  • Hérakleitos
   Je třeba, aby filosofičtí mužové byli velmi dobře znalí velmi mnoha věcí.
   Hérakleitos #11687
  • Hérakleitos
   Efesané si zaslouží, aby všichni dospělí byli usmrceni a zanechali město nedospělým.
   Hérakleitos #11676
  • Hérakleitos
   Ti, kdo neumějí naslouchat, neumějí ani mluvit.
   Hérakleitos #11641
  • Hérakleitos
   Ti nejlepší si místo všeho vybírají jedno, nehynoucí slávu místo pomíjivosti; mnozí však se sytí jako dobytek.
   Hérakleitos #11598
  • Hérakleitos
   Neučenost je lepší skrývat.
   Hérakleitos #11560
  • Hérakleitos
   Pro bdící je svět jeden a společný, ale každý ze spících se obrací k vlastnímu.
   Hérakleitos #11489
  • Hérakleitos
   Bohu je všechno krásné a dobré a řádné; lidem ale připadá něco neřádné, něco žádné.
   Hérakleitos #11481
  • Hérakleitos
   Je-li třeba, je zápas oním společným, a právo je sporem, a všechno vzniká sporem, i podle onoho potřebného.
   Hérakleitos #11453
  • Hérakleitos
   Oheň, který přichází, všechno tříbí a odhalí.
   Hérakleitos #11430
  1 2 3 »