Henry Miller

Henry Miller citáty

* 26. prosince 1891 - † 07. června 1980

Miller, Henry

Henry Miller byl americký spisovatel, význačný představitel surrealismu a svým volným postojem k sexu výrazně ovlivnil hnutí hippies.


Je udivující, co si některé ženy dovolují, aniž by rezignovaly na status amatérek.
Láska je něco osobního a neohraničeného, co se zmocňuje celého člověka a osvobozuje od sobectví.
Sex je jeden z devíti důvodů pro reinkarnaci. Ty ostatní nejsou důležité.
Ráj je všude a vede k němu každá cesta, sledujeme-li ji dostatečně dlouho.
Skutečný lídr nepotřebuje vést. Je spokojen s tím, že ukáže cestu.
Cena se nevyjadřuje jen v dolarech a centech, ale i v potu a krvi, nudě, rozbitých domovech, rozdrcených ideálech, nemoci a šílenství.
Co záleží na tom jakou cestou se člověk propracuje k pravdě, když v souladu s ní žije a bojuje za ni?
Ctnostmi nazýváme věci, které jsme neudělali z lenosti, zbabělosti nebo hlouposti.
Jsem si jist, že ho později ještě potkám, za nějakých deset miliónů let, a nevím kde, neboť takové síly zůstávájí stále aktivní. (o Picassovi)
Pouze žal a trápení přivádí člověka k člověku: zdá se, že jen tehdy se jeho život stává krásným.
Ticho je nejkrásnější zvuk.