Henrik Ibsen

Henrik Ibsen

* 20. března 1828
† 23. května 1906

Henrik Johan Ibsen byl norský dramatik a básník. Je považován za zakladatele realistického dramatu.
( Wikiquote )

 • Citáty
 • Mnohý se může zase mravně povznésti, přizná-li se otevřeně k svému provinění a podstoupí-li svůj trest.
  Nejsilnější člověk na světě je ten, kdo je nejvíc sám.
  Taková partaj je jako mlejnek na maso; všecky semele na jednotnou kaši, kdo do ní vleze, skončí jako skopová hlava.
  (ze hry Nepřítel lidu)
  Proč bychom na všem na světě nebrali účast? Alespoň tolik, jak můžeme, a dokud můžeme.
  Mám zapotřebí pracovati, mám-li vydržeti svůj život.
  Člověk si nikdy nemá brát své nejlepší kalhoty, když jde do boje za svobodu a pravdu.
  Dva na jednom vraku cítí se lépe, než každým sám na svém.
  Čím blíže jsou lidé pravdě, tím jsou snášenlivější vůči cizím omylům. A opačně.
  Musím úplně osaměti, mám-li se vyznati v sobě a ve všem mimo sebe.
  S obtížemi a trápením bychom si měli poradit sami, ale o radosti bychom se měli podělit s ostatními.
  Přátelé jsou nebezpeční ne tak tím, co vás nutí dělat, nýbrž tím, v čem vám zabraňují.
  Kdo se jednou prodal ve prospěch jiných, neučiní tak už podruhé.
  Pracovat pro sebe není žádná radost.
  Zranitelná pata ještě neudělá žádného Achillea.
  Nepoužívejte toho cizího slova „ideál“. Máme pro ně vhodné norské slovo „lež“.
  Je ti odpuštěno, když nemůžeš, ale ne, když nechceš.
  Manželství je království dvou, třetí tam nemá co dělat.
  Štěstí je především absence viny.
  Nemůžeme žádat jablka od pomerančovníku a štěstí od života.