Helena Blavatská

Helena Blavatská

* 12. srpna 1831
† 08. května 1891

Helena Petrovna Blavatská, nebo Jelena Petrovna Blavatská, za svobodna Helena Petrovna Hahnová, známá jako „Madame Blavatská“ byla významná osobnost duchovního života poloviny a konce 19. století a zakladatelka Theosofické společnosti.
( Wikiquote )

 • Citáty - Hlas Ticha
 • Člověk je výtvor přemýšlení. Ó čem přemýšlí během tohoto života, tím se stává během příštího.
  Člověk sám bude takový, jaké jsou jeho myšlenky.
  Konkrétní lidský život není izolovaný, zakončený, ale je výsledkem předcházejících životů a zároveň je zárodkem budoucích životů v řetězu posloupných inkarnací.
  Karma představuje souhrn veškeré činnosti člověka.
  Touha a vůle jsou pouze dva póly jedné a téže síly.
  Touha je mohutná síla, která se rozlévá po celém vesmíru a projevuje se ve všech procesech přírody jako přitažlivost částic.
  Mnohokráte se opakující myšlenky a touhy, vytvářené svobodnou vůlí, se stávají zvykem.
  Pouze ve zklidněném duchu se otevírá pravda. Odráží se v jeho hloubce, jako se nebesa odráží ve světlých vodách tichého horského jezera.
  Naše skryté myšlenky usměrňují naprosto přesně naši vůli a okamžik jejich naplnění není ničím jiným, než otázkou času.
  Svobodná vůle člověka mu vytváří omezení, která nazývá svým osudem.
  Činnost je silnější, než osud.
  Nástrojem spasení člověka je jeho vůle.
  Každá naše myšlenka, každý cit a každý skutek vychází z minulosti a má vliv na budoucnost.
  V životě nedochází k náhlým změnám ani k náhodám. Vše má svoji příčinu.
  Myšlení utváří charakter člověka.
  Skutky člověka určují vnější podmínky jeho následné inkarnace.
  Stav, ve kterém se v každém daném okamžiku nacházíme, je určen přísným zákonem spravedlnosti a nikdy není závislý na náhodě.
  Tkaninu lidského osudu si člověk vytváří sám – z nesčetných nitek, splétajících se do pro nás nepostižitelně složitých vzorů.
  Mysl jest jako zrcadlo - zatím kdy odráží obraz, shromažďuje se na něm prach.
  Hmotné já a duchovní já se nemohou nikdy setkati. Jedno z těchto dvou však musí zmizeti, neboť pro obě není místa.
  « 1 2 3 4 »