Helena Blavatská

Helena Blavatská citáty

* 12. srpna 1831 - † 08. května 1891

Blavatská, Helena

Helena Petrovna Blavatská, nebo Jelena Petrovna Blavatská, za svobodna Helena Petrovna Hahnová, známá jako „Madame Blavatská“ byla významná osobnost duchovního života poloviny a konce 19. století a zakladatelka Theosofické společnosti.


Nemůžeš-li býti sluncem, buď alespoň skromnou oběžnicí.
Buď pokorný, chceš-li dosáhnouti moudrosti: Buď ještě pokornější, když jsi moudrost ovládl.
Vyhýbej se nevědomosti a stejně se vyhýbej klamu.
Poutník, který chce ochladiti svoje unavené údy v tekoucích vodách, ale neodváží se ponořiti do nich ze strachu před proudem, vydává se v nebezpečí, že podlehne horku.
Nečinnost, založená na sobeckém strachu, přináší jen ovoce zlé.
Na pepřovníku nevyrostou růže. A také sladká stříbrná hvězda jasmínu se nepromění v trny nebo bodlák.
Nedopusť žhavému slunci vysušiti jediné slzy bolesti, dokud jsi ji sám nesetřel z oka trpitele.
Ustup ze slunečního světla do stínu, aby tam měli místa i jiní.
Nepřej si ničeho. Nehněvej se na karmu, ani na přírodní neproměnlivé zákony.
Nauka oka jest pro zástup, ale nauka srdce jest pro vyvolené.
Bojuj se svými nečistými myšlenkami než tě přemohou.
Lampa hoří jasně, když jest knot i olej čistý.
Mysl je velikým vrahem skutečnosti.
Vyhýbej se chvále, chvála vede k sebeklamu.
Nemůžeš jíti po cestě, dokud jsi se sám nestal Cestou.
Tvoje tělo není tvým Já, tvoje Já existuje samo o sobě bez těla a nedotýká se ho ani chvála ani hana.
Nevědomost jest jako uzavřená nádoba bez vzduchu a duše jest jako pták v ní uvězněný.
Čím více se odvažujeme, tím více dosahujeme.
Odvrať svoji tvář od světských šaleb; nedůvěřuj svým smyslům; jsou nepravé.
Podle učení starých mudrců je člověk obdařen nesmrtelným duchem, který pochází od Boha a obsahuje v sobě veškeré božské vlastnosti v zárodku.

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy