Hans-Georg Gadamer

Hans-Georg Gadamer

* 11. února 1900
† 13. března 2002

Hans-Georg Gadamer byl německý filosof 20. století a fenomenolog.
( Wikicitáty )

 • Citáty
  • Hans-Georg Gadamer
   V řeči se znázorňuje sám svět.
   Hans-Georg Gadamer #17662 Pravda a metoda
  • Hans-Georg Gadamer
   Kdo chce rozumět, musí se tedy tázavě vracet za řečené. Musí mu rozumět jako odpovědi na otázku, na niž odpovídá.
   Hans-Georg Gadamer #17601 Pravda a metoda
  • Hans-Georg Gadamer
   Řečový charakter nemá jen společná věc, o níž se rozhovor vede, ale i samotný výkon rozumění.
   Hans-Georg Gadamer #17587 Pravda a metoda
  • Hans-Georg Gadamer
   Řečově složený svět je sám od sebe otevřený pro každé možné nahlédnutí.
   Hans-Georg Gadamer #17575 Pravda a metoda
  • Hans-Georg Gadamer
   Rekonstrukce otázky, na jejímž základě rozumíme smyslu textu jako odpovědi, spíše přechází do našeho vlastního tázání. Neboť textu musíme rozumět jako odpovědi na nějaké skutečné tázání.
   Hans-Georg Gadamer #17459 Pravda a metoda
  • Hans-Georg Gadamer
   Řeč je střed, v němž se sjednocují Já a svět, či lépe: znázorňují se ve své původní sounáležitosti.
   Hans-Georg Gadamer #17331 Pravda a metoda
  • Hans-Georg Gadamer
   Lidé nezkušení v četbě mnohdy nepojmou ani stín podezření, že by se text mohl mýlit, neboť vše psané berou jako dokument, který stvrzuje sám sebe.
   Hans-Georg Gadamer #12499 čtení
  • Hans-Georg Gadamer
   Bylo snadné udělat dobrou báseň, a právě proto tak obtížné stát se básníkem.
   Hans-Georg Gadamer #12480
  • Hans-Georg Gadamer
   Bytím, jemuž může být porozuměno, je řeč.
   Hans-Georg Gadamer #12466 Pravda a metoda
  • Hans-Georg Gadamer
   Nic není tak hrůzné, tak děsivé, ba tak strašné jako darebák nadaný geniálními schopnostmi.
   Hans-Georg Gadamer #12451
  • Hans-Georg Gadamer
   Svobodný umělec netvoří na objednávku. Vyniká, jak se zdá, právě naprostou nezávislostí své tvorby, a proto také získává z pohledu společnosti charakteristické rysy outsidera, jehož způsob života nelze posuzovat měřítky veřejných mravů.
   Hans-Georg Gadamer #12425
  • Hans-Georg Gadamer
   Vlastní záhada řeči spočívá v tom, že právě vystoupení z řeči ve skutečnosti nikdy zcela nemůže uskutečnit. Neboť každé myšlení o řeči je totiž řečí už zase vždy dostiženo.
   Hans-Georg Gadamer #12406
  • Hans-Georg Gadamer
   Žádný nemůže nahradit originál. Překlad je do plochy promítnutá výpověď originálu, do níž se mnohé, co v originálo zaznívalo v pozadí a mezi řádky, nepodařilo převést.
   Hans-Georg Gadamer #12384
  • Hans-Georg Gadamer
   K podstatě řeči náleží její přímo propastná nevědomost o sobě samé.
   Hans-Georg Gadamer #11989