Hans-Georg Gadamer

Hans-Georg Gadamer

* 11. února 1900
† 13. března 2002

Hans-Georg Gadamer byl německý filosof 20. století a fenomenolog.
( Wikicitáty )

Citáty z knih

 • Citáty
 • Lidé nezkušení v četbě mnohdy nepojmou ani stín podezření, že by se text mohl mýlit, neboť vše psané berou jako dokument, který stvrzuje sám sebe.
  Bylo snadné udělat dobrou báseň, a právě proto tak obtížné stát se básníkem.
  K podstatě řeči náleží její přímo propastná nevědomost o sobě samé.
  Nic není tak hrůzné, tak děsivé, ba tak strašné jako darebák nadaný geniálními schopnostmi.
  Svobodný umělec netvoří na objednávku. Vyniká, jak se zdá, právě naprostou nezávislostí své tvorby, a proto také získává z pohledu společnosti charakteristické rysy outsidera, jehož způsob života nelze posuzovat měřítky veřejných mravů.
  Vlastní záhada řeči spočívá v tom, že právě vystoupení z řeči ve skutečnosti nikdy zcela nemůže uskutečnit. Neboť každé myšlení o řeči je totiž řečí už zase vždy dostiženo.
  Žádný nemůže nahradit originál. Překlad je do plochy promítnutá výpověď originálu, do níž se mnohé, co v originálo zaznívalo v pozadí a mezi řádky, nepodařilo převést.
  K podstatě řeči náleží její přímo propastná nevědomost o sobě samé.