Hans-Georg Gadamer

Hans-Georg Gadamer citáty

* 11. února 1900 - † 13. března 2002

Gadamer, Hans-Georg

Hans-Georg Gadamer byl německý filosof 20. století a fenomenolog.


Lidé nezkušení v četbě mnohdy nepojmou ani stín podezření, že by se text mohl mýlit, neboť vše psané berou jako dokument, který stvrzuje sám sebe.
Bylo snadné udělat dobrou báseň, a právě proto tak obtížné stát se básníkem.
K podstatě řeči náleží její přímo propastná nevědomost o sobě samé.
Nic není tak hrůzné, tak děsivé, ba tak strašné jako darebák nadaný geniálními schopnostmi.
Svobodný umělec netvoří na objednávku. Vyniká, jak se zdá, právě naprostou nezávislostí své tvorby, a proto také získává z pohledu společnosti charakteristické rysy outsidera, jehož způsob života nelze posuzovat měřítky veřejných mravů.
Vlastní záhada řeči spočívá v tom, že právě vystoupení z řeči ve skutečnosti nikdy zcela nemůže uskutečnit. Neboť každé myšlení o řeči je totiž řečí už zase vždy dostiženo.
Žádný nemůže nahradit originál. Překlad je do plochy promítnutá výpověď originálu, do níž se mnohé, co v originálo zaznívalo v pozadí a mezi řádky, nepodařilo převést.
K podstatě řeči náleží její přímo propastná nevědomost o sobě samé.

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy