Gustav Husák

Gustav Husák

* 10. ledna 1913
† 18. listopadu 1991

Gustav Husák byl československý politik a prezident.
( Wikiquote )

 • Citáty
 • Každého, kdo se nám postaví do cesty, rozbijeme a rozmetáme. Komu tato dnešní výstraha pracujícího lidu nebude stačit, pocítí další opatření.
  Vždy je dost lidí, kteří jsou k moci a výhodám z ní přitahováni jako mušky ke světlu.
  Socialismus dal pracujícímu člověku skutečnou lidskou důstojnost, reálně zajistil jeho práva a svobody.
  Průkopnická cesta k našemu socialistickému dnešku nebyla lehká. Měli jsme obrovskou výhodu, že jsme mohli čerpat z bohatých zkušeností Sovětského svazu.
  Po únorovém vítězství v roce 1948 stanula KSČ na prahu nejvýznamnějšího období své historie... Upevnění vedoucí úlohy strany se stalo východiskem k tomu, aby se v praxi mohly uskutečnit velké ideály socialismu a komunismu.
  Ano, komunisti udělali mnoho chyb, hlouposti a dopustili se deformace, ale to neznamená, že sociální vymoženosti a socialistické myšlenky a hodnoty se tím pochovali.
  Je třeba, aby slovenský člověk považoval za svoji vlast... území od Aše až po Vladivostok.
  Já tento národ musím zachránit, i kdyby mi všichni měli naplivat do očí.
  Slováci musí získat pocit naprosté bezpečnosti a nesmí mít dojem, že jim hrozí návrat k centralizmu a starým poměrům.
  Byla to intervence a potom okupace. (Na otázku hodnocení roku 1968)
  Pokud zkoumáme dějiny, tak nacházíme spoustu měn, které se honosí titulem a hodností, ale za leskem se skrývá jen prázdnota.
  Hranice nejsou korzo, aby se tu kdekdo procházel.